Mezmurlar 4:1

4
4. Mezmur
Müzik şefi için - Telli sazlarla - Davut'un mezmuru
1Sana seslenince yanıtla beni,
Ey adil Tanrım!
Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,
Lütfet bana, kulak ver duama.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.4 Birçoklarının RAB’be sırt çevirdiği sıkıntılı zamanlarda RAB’be sığınmanın önemini belirten bir dua (krş. Mez.3’e ait not).
Mez.4 başlık Bkz. Hab.3:19. Müzik şefi için Muhtemelen tören düzeniyle ilgili bir not. Bu not muhtemelen mezmurun, tapınaktaki tapınma sırasında Levililer’den oluşan koro şefinin kendisi ya da koro tarafından söylenebileceğini gösteriyordu (bkz. 1Ta.23:5,1Ta.23:30; 25; Neh.11:17). Levililer, tapınmak için bir araya gelen topluluğu temsil ediyorlardı. İlahilerin ardından, topluluk muhtemelen “Amin” ve “RAB’be övgüler olsun” (Haleluya) sözleriyle karşılık verirdi (bkz. 1Ta.16:36; 1Ko.14:16; Va.5:13-14; Va.7:12; Va.19:4). Telli sazlarla Bu mezmurun arp ve lir eşliğinde söylendiği anlaşılmaktadır (krş. Mez.33:2; Mez.43:4; Mez.71:22; bkz. 1Ta.23:5; 1Ta.25:1,1Ta.25:3,1Ta.25:6).
4:1 Sana seslenince yanıtla beni Bkz. Mez.118:5’e ait not. adil “Adil, adalet” ve “doğruluk”, genellikle aynı İbranice sözcüğün değişik çevirileridir. EskiAntlaşma’nın birçok yerinde Tanrı’nın adaletinden veya doğruluğundan söz edildiği zaman çoğunlukla O’nun vaatlerine olan sadakati anlaşılır. Bu sadakat, halkına verdiği vaatlerle ve O’nun karakteriyle tam uyum içindedir: O, güçsüzlerin sığınabileceği, zulüm görenlerin hakkını alabileceği ve ihtiyaç içinde olanların yardım bulabileceği göksel Kral’dır (bkz. Amo.5:24’e ait not). Ferahlat beni Bkz. “huzura”, Mez.18:19 ve ilgili not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş