Habakkuk 3:19

19 Egemen RAB gücümdür benim.
Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.
Aşırtır beni yükseklerden.
Müzik şefi için: Telli sazlar eşliğinde söylenecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-19 Mezmurların çoğunda olduğu gibi Hab.3:2’deki yalvarış, hatırlatmalarla birlikte ( Hab.3:3-15) güven ve bağlılık ifadesi ( Hab.1:16-19) çerçevesinde yer alır.Aslında, Hab.2:4’teki yorumun (bkz. Hab.2:6-20’e ait not) karşılığı olan Habakkuk’un duası, bir mezmur olarak kullanılmaktadır (bkz. müzik ve yazım notaları, Hab.3:3,Hab.3:9,Hab.3:13,Hab.3:19).
3:17-19 Habakkuk, yakında gerçekleşecek Babil işgalinin olası korkunç sonuçlarını sıralar. Tanrı’nın takdirine her koşulda güvenmek gerektiğini öğrenmiştir (Hab.2:4); Tanrı acılara veya sıkıntılara izin verdiği zaman da Habakkuk Kurtarıcısı olan Tanrı’yı öveceğini, O’na güveneceğini belirtir (bkz. Bilgi Kutusu: İman, s.1821). Bu ayetler, Kutsal Yazılar’da imanı en güçlü şekilde açıklayan ayetlerdendir.
3:19 geyik ayağının çevikliğini verir ‘Bana sağlam temellere dayalı bir güvence sağlar’ anlamında (bkz. Mez.18:33). Müzik şefi Tapınak müzisyenlerini yöneten kişi. Bu kısım, müzik aletleri eşliğinde ezgi biçiminde söylenen tapınak dualarının bir parçasıdır (bkz. 1Ta.16:4-7). Telli sazlar Harp (günümüzdeki arpin küçük boyu) ve lir dâhil (Mez.33:2; Mez.92:3; Mez.144:9).

Videolar

Habakkuk Girişi

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler'in Ortadoğu'da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab'be şunu sordu: "Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda harekete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, "Doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır" dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiriyor. Kitap, Habakkuk'un güçlü imanını dile getiren, Tanrı'nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:4 Habakkuk'un yakınmaları ve Rab'bin yanıtı
2:5-20 Kötülerin korkunç sonu
3:1-19 Habakkuk'un duası
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş