Habakkuk 3:3

3Tanrı Teman'dan,
Kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Sela[a]
Görkemi kapladı gökleri,
O'na sunulan övgüler dünyayı doldurdu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-19 Mezmurların çoğunda olduğu gibi Hab.3:2’deki yalvarış, hatırlatmalarla birlikte ( Hab.3:3-15) güven ve bağlılık ifadesi ( Hab.1:16-19) çerçevesinde yer alır.Aslında, Hab.2:4’teki yorumun (bkz. Hab.2:6-20’e ait not) karşılığı olan Habakkuk’un duası, bir mezmur olarak kullanılmaktadır (bkz. müzik ve yazım notaları, Hab.3:3,Hab.3:9,Hab.3:13,Hab.3:19).
3:3,9,13 Sela Müzikte duruş ifade eden bir terim olduğu tahmin edilmektedir.
3:3-15 EskiAntlaşma ozanları (ve ozan peygamberler), Tanrı’nın gücünü gösterdiği geçmişteki olayları O’nun görünümünün geleneksel imgeleriyle birleştirir:Tanrı göksel ordularıyla gelmiştir; gök gürültüsü O’nun savaş arabası, her yönde çakan şimşekler ise oklarıdır. Sağanak yağmurla yeryüzüne inmiş ve dağlar O’nun önünde sarsılmıştır (bkz. Hak.5:4-5; Mez.18:7-15; Mez.77:16-19 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Mecazlar, Benzetmeler, s.1173). Bu ayetlerde, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Çık.7:20-24; Çık.14:15-31), çöl yolculukları ve vaat edilen toprakları fethetmeleri sırasındaki (Yşu.3:15-17) olaylar şiirsel biçimde anımsatılır. Bu olaylar, yüzyıllar boyu İsrail halkının umut ve iman dayanakları arasında yer alacaktır.
3:3 Teman’dan Muhtemelen Yahuda’nın güneyinden söz ediliyor. Paran Dağı’ndan Bkz. Yas.33:2. Söz konusu coğrafya, Edom toprakları ile Sina Dağı arasında, muhtemelen Akabe Körfezi’nin kuzeybatısı veya Kadeş Barnea’nın güneyidir. dünyayı doldurdu Bkz. Hab.2:14’e ait not.

Videolar

Habakkuk Girişi

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler'in Ortadoğu'da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab'be şunu sordu: "Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda harekete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, "Doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır" dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiriyor. Kitap, Habakkuk'un güçlü imanını dile getiren, Tanrı'nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:4 Habakkuk'un yakınmaları ve Rab'bin yanıtı
2:5-20 Kötülerin korkunç sonu
3:1-19 Habakkuk'un duası
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş