Mezmurlar 94

94
94. Mezmur
1Ya RAB, öç alıcı Tanrı,
Saç ışığını, ey öç alıcı Tanrı!
2Kalk, ey yeryüzünün yargıcı,
Küstahlara hak ettikleri cezayı ver!
3Kötüler ne zamana dek, ya RAB,
Ne zamana dek sevinip coşacak?
4Ağızlarından küstahlık dökülüyor,
Suç işleyen herkes övünüyor.
5Halkını eziyorlar, ya RAB,
Kendi halkına eziyet ediyorlar.
6Dulu, garibi boğazlıyor,
Öksüzleri öldürüyorlar.
7“RAB görmez” diyorlar,
“Yakup'un Tanrısı dikkat etmez.”
8Ey halkın içindeki budalalar, dikkat edin;
Ey aptallar, ne zaman akıllanacaksınız?
9Kulağı yaratan işitmez mi?
Göze biçim veren görmez mi?
10Ulusları yola getiren yargılamaz mı?
İnsanı eğiten bilmez mi?
11 RAB insanın düşüncelerinin
Boş olduğunu bilir.
12Ne mutlu, ya RAB, yola getirdiğin,
Yasanı öğrettiğin insana!
13Kötüler için çukur kazılıncaya dek,
Onu sıkıntılı günlerden kurtarıp rahatlatırsın.
14Çünkü RAB halkını reddetmez,
Kendi halkını terk etmez.
15Adalet yine doğruluk üzerine kurulacak,
Yüreği temiz olan herkes ona uyacak.
16Kötülere karşı beni kim savunacak?
Kim benim için suçlulara karşı duracak?
17RAB yardımcım olmasaydı,
Şimdiye dek sessizlik diyarına göçmüştüm bile.
18“Ayağım kayıyor” dediğimde,
Sevgin ayakta tutar beni, ya RAB.
19Kaygılar içimi sarınca,
Senin avutmaların gönlümü sevindirir.
20Yasaya dayanarak haksızlık yapan koltuk sahibi
Seninle bağdaşır mı?
21Onlar doğruya karşı birleşiyor,
Suçsuzu ölüme mahkûm ediyorlar.
22Ama RAB bana kale oldu,
Tanrım sığındığım kaya oldu.
23Tanrımız RAB yaptıkları kötülüğü
Kendi başlarına getirecek,
Kötülükleri yüzünden köklerini kurutacak,
Evet, köklerini kurutacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.94 İsrail’de yönetici konumundaki zalimlerin, güçsüzlere karşı işledikleri suçların hesabını sorması için “yeryüzünün hâ-kimi” (Mez.94:2) olan RAB’be yakarış. Mezmur, Mez.92 ve 93 ile ilişkilidir (bkz. Mez.92 ve 93’e ait notlar). Üç ayetlik girişin ardından mezmurun teması, dörder ayetlik beş kıta halinde gelişir.
94:1 öç alıcı ‘Adaletin yerini bulmasını sağlayan’ anlamında (bkz. Yas.32:35,Yas.32:41 ; Yas.32:35’e ait not).
94:2 Küstahlara Bkz. Mez.94:4-7.
94:3 ne zamana dek...? Bkz. Mez.6:3’e ait not; ayrıca bkz. Giriş.
94:4 küstahlık... övünüyor Bkz. Mez.10:2-11 ve ilgili notlar.
94:7 diyorlar Bkz. Mez.3:2’ye ait not. Yakup Bkz. Mez.81:1’e ait not.
94:8-11 Kötülere, yani “aptal... budala” olanlara uyarı (bkz. Mez.92:6-9).
94:10 yola getiren Cezalandırarak (bkz. Lev.26:14-18; Yer.31:18).
94:12-15 Burada odak noktası, RAB’bin yola getirmekte olduğu kişilerin ve O’nun korumasına güvenenlerin mutlu olacağı konusuna geçer.
94:12 Ne mutlu Bkz. Mez.1:1’e ait not.
94:14 halkını Bkz. Mez.94:5. RAB, halkının güçsüzlerini, onlara zulmedenlerin adaletsizliğine terk etmeyecektir.
94:15 Tanrı’nın adil yönetimi, masum (“yüreği temiz”; ayrıca bkz. Mez.94:21) oldukları halde haksızlıklara uğrayanlara adalet sağlayacaktır. Yüreği Bkz. Mez.5:9’a ait not.
94:17 sessizlik diyarına Ölüme (bkz. Mez.31:17; Mez.115:17).
94:18 “Ayağım kayıyor” dediğimde Bkz. Mez.38:16’ya ait not. Sevgin Bkz. Mez.6:4’e ait not.
94:20 haksızlık yapan koltuk sahibi Yönetimde bulunanların adaletsizliği söz konusudur.
94:21 Suçsuzu Bkz. Mez.94:15’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş