Mezmurlar 10:2-11

2Kötüler gururla mazlumları avlıyor,
Mazlumlar kötülerin kurduğu tuzağa düşüyor.
3Kötü insan içindeki isteklerle övünür,
Açgözlü insan RAB'be lanet okur, O'nu hor görür.
4Kendini beğenmiş kötü insan Tanrı'ya yönelmez,
Hep, “Tanrı yok!” diye düşünür.
5Kötülerin yolları her zaman başarıya götürür.
Öyle yücedir ki senin yargıların,
Kötüler anlayamaz, düşmanına burun kıvırır.
6İçinden, “Ben sarsılmam” der,
“Hiçbir zaman sıkıntıya düşmem.”
7 Ağzı lanet, hile ve zulüm dolu,
Dilinin altında kötülük ve fesat saklı.
8Köylerin çevresinde pusu kurar,
Masumu gizli yerlerde öldürür,
Çaresizi sinsice gözler.
9Gizli yerlerde pusuya yatar
Çalılıktaki aslan gibi,
Kapmak için mazlumu bekler
Ve ağına düşürüp yakalar.
10Kurbanları çaresiz çöker,
Saldıranın üstün gücü altında ezilir.
11Kötü insan içinden, “Tanrı unuttu” der,
“Örttü yüzünü, asla göremez.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.10 Vicdansız kişilerin saldırılarından kurtulmak için edilen ve EskiAntlaşma’nın geleneksel “kötü insan” tasviri ile bezenmiş bir duadır (bkz. Mez.9’a ait not).
10:3 içindeki Bkz. Mez.5:9’a ait not.
10:4 Kötü insan, Tanrı’ya hesap vereceğini düşünmek istemez (bkz. Mez.10:11’e ait not; Mez.14:1; Mez.36:1; Mez.53:1).
10:6 Bkz. Mez.10:11,Mez.10:13; Mez.3:2’ye ait not.
10:7 lanet, hile ve zulüm Dilin üç büyük silahı (bkz. Mez.5:9’a ait not). lanet Eski Ortadoğu insanları, birine lanet okudukları zaman tanrıların güçlerinin o kişiye karşı harekete geçeceğine inanırlardı.
10:9 Bkz. Mez.7:2’ye ait not. pusuya yatar Bkz. Mez.9:15’e ait not.
10:11 Bkz. Mez.3:2’ye ait not. Kötü insanların en küstahça konuştukları zaman, yaptıkları kötülükleri Tanrı’nın bildiğini ve yargılayacağını göz ardı ettikleri zamandır (bkz. Mez.12:4; Mez.17:10; Mez.42:10; Mez.59:7; Mez.64:5; Mez.71:11; Mez.94:7; Mez.115:2; Yşa.29:15; Hez.8:12).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş