Mezmurlar 108

108
108. Mezmur
(Mez.57:7-11; 60:5-12)
Ezgi - Davut'un mezmuru
1Kararlıyım, ey Tanrı,
Bütün varlığımla sana ezgiler, ilahiler söyleyeceğim!
2Uyan, ey lir, ey çenk,
Seheri ben uyandırayım!
3Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya RAB,
Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.
4Çünkü sevgin göklere erişir,
Sadakatin gökyüzüne ulaşır.
5Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,
Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!
6Kurtar bizi sağ elinle, yardım et,
Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!
7Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde:
“Şekem'i sevinçle bölüştürecek,
Sukkot Vadisi'ni ölçeceğim.
8Gilat benimdir, Manaşşe de benim,
Efrayim miğferim,
Yahuda asam.
9Moav yıkanma leğenim,
Edom'un üzerine çarığımı fırlatacağım[a],
Filist'e zaferle haykıracağım.”
10Kim beni surlu kente götürecek?
Kim bana Edom'a kadar yol gösterecek?
11Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi?
Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?
12Yardım et bize düşmana karşı,
Çünkü boştur insan yardımı.
13Tanrı'yla zafer kazanırız,
O çiğner düşmanlarımızı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.108 Krş. 1Ta.16:7-36 ve başlığı. Çok az farkla, 1Ta.57:7-11 ve 1Ta.60:5-12’nin bir bileşimidir.
Mez.108 başlık Ezgi Bkz. Mez.18 ve 46’nın başlıkları. Davut’un Krş. Mez.57 ve 60’ın başlıkları.
108:1-5 Bkz. Mez.36:5’e ait not; Mez.109:1 ve ilgili not; bu kıta için Mez.57:7-11’e ait notlar.
108:4 sevgin göklere erişir Bkz. Mez.103:11.
108:6-13 Bkz. Mez.60:5-12’ye ait notlar.
108:9 çarığımı fırlatacağım Bkz. Mez.60:8; Rut.4:7 ve ilgili not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş