Mezmurlar 28

28
28. Mezmur
Davut'un mezmuru
1Ya RAB, sana yakarıyorum,
Kayam benim, kulak tıkama sesime;
Çünkü sen sessiz kalırsan,
Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.
2Seni yardıma çağırdığımda,
Ellerimi kutsal konutuna doğru açtığımda,
Kulak ver yalvarışlarıma.
3Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla
Aynı kefeye koyup cezalandırma.
Onlar komşularıyla dostça konuşur,
Ama yüreklerinde kötülük beslerler.
4 Eylemlerine, yaptıkları kötülüklere göre onları yanıtla;
Yaptıklarının, hak ettiklerinin karşılığını ver.
5Onlar RAB'bin yaptıklarına,
Ellerinin eserine önem vermezler;
Bu yüzden RAB onları yıkacak,
Bir daha ayağa kaldırmayacak.
6RAB'be övgüler olsun!
Çünkü yalvarışımı duydu.
7RAB benim gücüm, kalkanımdır,
O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.
Yüreğim coşuyor,
Ezgilerimle O'na şükrediyorum.
8RAB halkının gücüdür,
Meshettiği kralın zafer kalesidir.
9Halkını kurtar, kendi halkını kutsa;
Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.28 Davut, tanrısız ve zalim düşmanların ölümcül tuzaklarından kurtarması için RAB’be yakarır.
28:1 Kayam Bkz. Mez.18:2’ye ait not. Ölüm çukuruna Bkz. Mez.69:1-2’ye ait not.
28:2 Ellerimi... açtığımda Bkz. Mez.63:4; Mez.134:2; Mez.141:2. kutsal konutuna doğru Bkz. Mez.26:8 ve ilgili not.
28:3 yüreklerinde Bkz. Mez.5:9’a ait not.
28:4 hak ettiklerinin karşılığını ver Bkz. Mez.5:10’a ait not; ayrıca bkz. Mat.16:27; 2Ti.Mat.4:14; Va.20:12-13; Va.22:12; Makale: Yargı, s.260.
28:5 RAB’bin yaptıklarına Bu ifade çoğunlukla, RAB’bin İsrailliler’i kurtarmasını, onları kendi krallığı yapmasını (antlaşma yoluyla, Çık.19:4-6,Çık.19:24) ve halkını kendi adına yönetmek üzere Davut soyunu yeryüzünde vekil olarak atamasını (yine antlaşma yoluyla, 2Sa.7. bölüm) anmak üzere kullanılır.Ayette söz edilen kişiler, “yaptıkları kötülükler”le (Çık.28:4) İsrail’i ve Davut’un krallığını, Tanrı’nın ellerinin eseri olarak kabul etmediklerini göstermişlerdir. RAB onları yıkacak İbranice’den, “RAB onları yıksın” diye de çevrilebilir.
28:7 kalkanımdır Bkz. Mez.3:3’e ait not. yürekten Bkz. Mez.5:9’a ait not. O’na şükrediyorum Bkz. Mez.7:17’ye ait not.
28:8 halkının... Meshettiği kralın EskiAntlaşma’da, İsrail halkı ile Tanrı’nın seçtiği kral bir ‘bütün’ olarak görüldüğü için (kral, İsrail halkının temsilcisidir), RAB’bin krala sağladığı her şey halka sağlanmış sayılır.
28:9 kurtar... kutsa Tanrı’nın, halkının refahını belirleyen iki önemli eylemi: Şartlar gerektirdiği zamanlarda halkını kurtarması ve yaşamlarını, işlerini verimli kılmak için onları günbegün kutsaması. Çobanlık Bkz. Mez.23:1’e ait not; Mez.80:1; Yşa.40:11; Yer.31:10; Hez.34. bölüm.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş