Mezmurlar 54

54
54. Mezmur
Müzik şefi için - Telli sazlarla Davut'un Maskili
Zifliler gelip Saul'a: “Davut aramızda
gizleniyor” dedikleri zaman
1Ey Tanrı, beni adınla kurtar,
Gücünle akla beni!
2Ey Tanrı, duamı dinle,
Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.
3Çünkü küstahlar bana saldırıyor,
Zorbalar canımı almak istiyor,
Tanrı'ya aldırmıyorlar. Sela
4İşte Tanrı benim yardımcımdır,
Tek desteğim Rab'dir.
5Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun,
Sadakatin uyarınca yok et onları.
6Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım,
Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.
7Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın,
Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.54 Davut’u öldürtmek isteyen düşmanlardan kurtulmak için edilen dua. Bu dua, ağıt mezmurlarına özgü özellikler sergileyen en tipik mezmurlardan biridir (bkz. Giriş). Mezmur, ortadaki güven ifadesini (Mez.54:4) çevreleyen benzer ayetlerin bulunduğu simetrik bir yapı gösterir (Mez.54:3 ve 5, düşmanlarla ilgilidir; Mez.54:1-2 ve 6-7’de ise önce kurtuluş sağlaması için Tanrı’ya yakarış, sonra da duaya verdiği yanıt için övgü vardır).
Mez.54 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Telli sazlarla Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Maskili Bkz. Mez.32 başlığa ait not. Zifliler... zaman Bkz. 1Sa.23:19, 1Sa.26:1; ayrıca bkz. Mez.3 başlığa ait not.
54:1-2 Bkz. Mez.17.
54:1 adınla Bkz. Mez.54:6.
54:3 Tanrı’ya aldırmıyorlar Krş. Mez.53.
54:4 Mezmurun ortasında yer alan bu ayette Tanrı’ya duyulan güven ifade ediliyor (bkz. Mez.42:8; ayrıca bkz. Mez.6:6’ya ait not).
54:5 Bkz. Mez.5:10’a ait not.
54:6 Bkz. Mez.7:17’ye ait not. Adına Bkz. Mez.54:1; ayrıca bkz. Mez.5:11’e ait not.
54:7 Duasının işitileceğine dair güven ifadesidir (bkz. Mez.3:8’e ait not).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş