Mezmurlar 45

45
45. Mezmur
Müzik şefi için - “Zambaklar” makamında
Korahoğulları'nın Maskili - Aşk ilahisi
1Yüreğimden güzel sözler taşıyor,
Kral için söylüyorum şiirlerimi,
Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun.
2Sen insanların en güzelisin,
Lütuf saçılmış dudaklarına.
Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış.
3Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline,
Görkemine, yüceliğine bürün.
4At sırtında görkeminle, zaferle ilerle,
Gerçek ve adalet uğruna[a]
Sağ elin korkunç işler göstersin.
5Okların sivridir,
Kral düşmanlarının yüreğine saplanır,
Halklar ayaklarının altına serilir.
6 Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır[b],
Krallığının asası adalet asasıdır.
7Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin.
Bunun için Tanrı, senin Tanrın,
Seni sevinç yağıyla
Arkadaşlarından daha çok meshetti.
8Giysilerinin tümü mür, öd, tarçın kokuyor;
Fildişi saraylardan gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor!
9Kral kızları senin saygın kadınların arasında,
Kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor.
10Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver,
Halkını, baba evini unut.
11Kral senin güzelliğine vuruldu,
Efendin olduğu için önünde eğil.
12Sur halkı armağan getirecek,
Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek.
13Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor,
Giysisi altınla dokunmuş.
14İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak,
Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek.
15Sevinç ve coşkuyla götürülecek,
Kralın sarayına girecekler.
16Atalarının yerini oğulların alacak,
Onları önder yapacaksın bütün ülkeye.
17Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım,
Böylece halklar sonsuza dek övecek seni.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.45 Düğün gününde krala hitaben söylenmiş bir övgü ilâhisi. Gelin yabancı bir prenses olduğundan (bkz. Mez.45:10,Mez.45:12), düğün kralın uluslararası önemini ortaya koymaktadır (bkz. Mez.45:9’a ait not); kral, Davut’un soyundan gelen bir kral olduğu için bu sözler Davut’un tahtına oturacağı vaat edilmiş Mesih’e dair önbildiri olarak kabul edilir (bkz. İbr.1:8-9). Başlıktaki yazıya göre bu mezmur, Levili tapınak korosunun bir üyesi tarafından bestelenip söylenmiştir. İlahi iki parçaya ayrılır: (1) krala yönelik sözler (İbr.45:3-9); (2) geline yönelik söylenen sözler (İbr.45:10-15).
Mez.45 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Zambaklar Bkz. Mez.69 başlık. Mez.60 ve 80’nin başlıklarında geçen “Antlaşma Zambağı” ifadesinin kısaltması olabilir. makamında Bkz. Mez.9 başlığa ait not. Korahoğulları’nın Bkz. Mez.42-43 başlığa ait not. Maskili Bkz. Mez.32 başlığa ait not. ilâhisi Bkz. Mez.30 başlığa ait not.
45:1 Bu ayet, konuşmacının (muhtemelen bu ilâhi sayesinde) kralın hatırasını kuşaklar boyunca sürekli kılacağına ve halkların övgüsünü uyandıracağına dair söz verdiği 17. ayet ile bağlantılıdır. Yüreğimden Bkz. Mez.5:9’a ait not.
45:2 insanların en güzelisin Bkz. 1Sa.9:2; 1Sa.16:18; ayrıca bkz. Mez.45:6’ya ait not. Lütuf saçılmış dudaklarına Bkz. Özd.22:11; Vai.10:12; krş. Yşa.50:4; Luk.4:22. sonsuza Bkz. Mez.45:6’ya ait not.
45:3-5 Korahoğulları, RAB’bin antlaşması uğruna güçlü bir savaşçı olan kralın zafer kazanması için dua ediyor; kralın askeri başarıları İsrail’in güvenliğini sağlayacak ve RAB’be olan güvenini artıracaktır.
45:3 Görkemine, yüceliğine İbranice’den, “görkemli yüceliğine” diye de çevrilebilir. bürün Bkz. Mez.109:29’a ait not.
45:4 Gerçek ve adalet uğruna Masoretik metinde, “Gerçek ve alçakgönüllülük, adalet uğruna” diye geçer. korkunç işler Bkz. Mez.66:5; Mez.106:22; “müthiş”, Mez.145:6.
45:5 Halklar ayaklarının altına serilir Bkz. Mez.2:8-9; Mez.110:1-2,Mez.110:5-6.
45:6-9 Kralın yönetimini yüce kılan, onun adaleti ve doğruluğudur (bkz. Mez.72).
45:6 İlk cümlecik İbranice’den, “Tanrı’nın sana armağan ettiği krallık sayesinde ettiğin krallık sonsuzluklar boyunca kalıcıdır” diye de çevrilebilir. Ey Tanrı Davut soyundan gelen kral (“RAB’bin meshettiği”, 2Sa.19:21), Tanrı’yla özel ilişkisinden dolayı tahta çıkarken Tanrı’nın “oğlu” (bkz. Mez.2:7; 2Sa.7:14; 1Ta.28:6; krş. Mez.89:27) olarak adlandırılırdı. Kralın özellikle “görkemli yüceliğinin” (Mez.45:3) övüldüğü bu mezmurda, kral bir onur unvanı olarak “tanrı” diye anılır (krş. Yşa.9:6). Bu tanım, Mesih’te tam anlamıyla yerine gelmektedir (bkz. İbr.1:8-9). sonsuzluklar boyunca Bkz. Mez.45:2,Mez.45:17. Bu, krallar için kullanılan bir deyimdi (bkz. Mez.21:4’e ait not). RAB’bin Davut’la yaptığı antlaşma göz önüne alındığında deyim başka bir önem kazanır (bkz. Mez.89:4,Mez.89:29,Mez.89:36; Mez.132:12; 2Sa.7:16). Davut Oğlu İsa Mesih’le bu vaat yerine gelecektir.
45:7 Arkadaşlarından Muhtemelen kralın öbür ülkelerden gelen konukları. sevinç yağıyla Bağlama göre burada, ya düğün gününde ya da kral olarak tahta çıkma töreninde sürülen güzel kokulu yağ söz konusudur (krş. Mez.23:5; Yşa.61:3). Hem RAB hem de kralın kendisi, RAB’bin halkıyla yaptığı antlaşmanın gerekleri uğruna savaşıp kazandığı için sevinmektedir.
45:8 mür Bkz. Ezg.1:13’e ait not. öd Bkz. Ezg.4:14’e ait not. tarçın Bkz. Çık.25:6’ya ait not. Fildişi saraylardan Bkz. 1Kr.22:39; Amo.3:15; Amo.6:4.
45:9 Kral kızları Muhtemelen, kralın uluslar arasında tanındığı nın bir ifadesidir. Ofir altınları En iyi altın (bkz. Yar.10:29; 1Kr.9:28’e ait not).
45:12 Sur halkı Sur Kralı, Davut Hanedanlığı’nı resmi olarak tanıyan ilk yabancı yöneticiydi (bkz. 2Sa.5:11); Kral Süleyman da bu kent devletle yakın ilişkileri sürdürdü (bkz. 1Kr.5. bölüm).Akdeniz kıyısında önemli bir ticaret merkezi olan Sur, zenginliğiyle meşhurdu (bkz. Yşa.23. bölüm; Hez.26:1-28:19). lütfunu kazanmak ‘Krala yakın olabilmek’ anlamında.
45:14 eşlik eden kızlar Bkz. Mez.45:7. Muhtemelen onun daimi nedimeleri. sana ‘Krala’ anlamında.
45:16 ülkeye İbranice’den, “dünyaya” diye de çevrilebilir.
45:17 Bkz. Mez.45:1’e ait not. sonsuza dek Bkz. Mez.45:6’ya ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş