Ezgiler Ezgisi 4:14

14Hintsümbülü ve safranla,
Güzel kokulu kamış ve tarçınla, her türlü günnük ağacıyla,
Mür ve ödle, her türlü seçme baharatla.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:6-5:1 Süleyman’ın kente yaklaşmakta olan düğün alayı ve düğün kutlaması betimlenmektedir.
4:12-16 Bu ayetlerdeki ağaçlar, baharatlar ve bahçe, kızın güzel vücuduna birer göndermedir. 12. ayetten 16. ayete kadar değişen tanımlamalar (“kapalı bahçe”den “bahçesine gelsin”) ilişkilerdeki gelişmeyi ifade eder.
4:14 safranla Kuru kısımları yemeklere katılan, çiğdem ailesinden bir bitki. Güzel kokulu kamış Başka ülkelerden getirtilen hoş kokulu bir baharat kamışı. Mür Bkz. Ezg.1:13’e ait not. ödle Yanarken güzel koku veren öd ağacının kıyılmış parçaları, kralın düğün giysilerine güzel koksun diye sürülürdü (Mez.45:8).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş