Ezgiler Ezgisi 7

7
1Ne güzel sandaletli ayakların,
Ey soylu kız!
Mücevher gibi yuvarlak kalçaların,
Usta ellerin işi.
2Karışık şarabın hiç eksilmediği
Yuvarlak bir tas gibi göbeğin.
Zambaklarla kuşanmış
Buğday yığını gibi karnın.
3Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin,
İkiz ceylan yavrusu.
4Fildişi kule gibi boynun.
Bat-Rabim Kapısı yanındaki
Heşbon havuzları gibi gözlerin.
Şam'a bakan
Lübnan Kulesi gibi burnun.
5Karmel Dağı gibi duruyor başın,
Pırıl pırıl mora çalar saçların.
Kaküllerine tutsak oldu kral.
6Ne güzel, ne çekicidir aşk!
Zevkten zevke sürükler.
7Hurma ağacına benziyor boyun,
Salkım salkım memelerin.
8“Çıkayım hurma ağacına” dedim,
“Tutayım meyveli dallarını.”
Üzüm salkımları gibi olsun memelerin,
Elma gibi koksun soluğun,
9En iyi şarap gibi ağzın.
Kız
Sevgilimin dudaklarına, dişlerine[a] doğru kaysın.
10Ben sevgilime aitim,
O da bana tutkun.
11Gel, sevgilim, kıra çıkalım,
Köylerde[b] geceleyelim.
12Bağlara gidelim sabah erkenden,
Bakalım, asma tomurcuk verdi mi?
Dalları yeşerdi mi,
Narlar çiçek açtı mı,
Orada sevişeceğim seninle.
13Mis gibi koku saçıyor adamotları,
Kapımızın yanıbaşında
Taze, kuru,
Her çeşit seçme meyve var.
Senin için sakladım onları, sevgilim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 soylu kız! Bkz. Mez.45:13.
7:3 Bkz. Ezg.4:5’e ait not.
7:4 Bat-Rabim Muhtemelen Heşbon’un daha çok bilinen adı. Heşbon Bir zamanlar Kral Sihon’un krallık kentiydi (Say.21:26); zengin su kaynaklarına sahipti. Lübnan Kulesi Lübnan’daki sıra dağlardan söz ediliyor olmalı.
7:5 Karmel Dağı Güzelliğiyle ünlüydü. mora çalar Krş. Ezg.3:10. kaküllerine Krş. Ezg.4:1; Ezg.6:5. kral Süleyman.
7:9 sevgilimin dudaklarına, dişlerine doğru kaysın Kız aşkının ş arabını (bkz. Ezg.5:1) erkeğine sunuyor. dudaklarına, dişlerine Septuaginta’da ve Vulgata’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “uyuyanların dudaklarına” diye geçer.
7:10 aitim Bkz. Ezg.2:16; Ezg.5:6 ve Ezg.6:3’ e ait notlar.
7:11-12 Krş. Ezg.2:10-13.
7:11 Köylerde İbranice’den “kına çalıları arasında” diye de çevrilebilir.
7:13 adamotları Doğal bir afrodizyak olarak düşünülen kısa saplı bitki (bkz. Yar.30:14’e ait not). Çiçeklerinin kokusu keskindir. Kapımızın yanı başında Sevgililerin buluştukları yer. Her çeş it seçme meyve Kızın sevgilisine sunacağı hazları ifade eder (krş. Ezg.1:6; Ezg.4:13-14).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş