Ezgiler Ezgisi 3

3
1Gece boyunca yatağımda
Sevgilimi aradım,
Aradım, ama bulamadım.
2“Kalkıp kenti dolaşayım,
Sokaklarda, meydanlarda sevgilimi arayayım” dedim,
Aradım, ama bulamadım.
3Kenti dolaşan bekçiler buldu beni,
“Sevgilimi gördünüz mü?” diye sordum.
4Onlardan ayrılır ayrılmaz
Sevgilimi buldum.
Tuttum onu, bırakmadım;
Annemin evine,
Beni doğuran kadının odasına götürünceye dek.
5Dişi ceylanlar,
Yabanıl dişi geyikler üstüne
Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları!
Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye,
Gönlü hoş olana dek.
6Kimdir bu kırdan çıkan,
Bir duman sütunu gibi,
Tüccarın türlü türlü baharatıyla,
Mür ve günnükle tütsülenmiş?
7İşte Süleyman'ın tahtırevanı!
İsrailli yiğitlerden
Altmış kişi eşlik ediyor ona.
8Hepsi kılıç kuşanmış, eğitilmiş savaşçı.
Gecenin tehlikelerine karşı,
Hepsinin kılıcı belinde.
9Kral Süleyman tahtırevanı
Lübnan ağaçlarından yaptı.
10Direklerini gümüşten,
Tabanını altından yaptı.
Koltuğu mor kumaşla kaplıydı.
İçini sevgiyle döşemişti Yeruşalim kızları.
11Dışarı çıkın, ey Siyon kızları!
Düğününde, mutlu gününde
Annesinin verdiği tacı giymiş Kral Süleyman'ı görün.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-4 Bu ayetlerde kız hayal ettiği şeylerden söz eder (bkz. Giriş).
3:3 bekçiler Kent kapılarında (bkz. Neh.3:29; Neh.11:19; Neh.13:22) ve surlarda (bkz. 2Sa.13:34; 2Sa.18:24-27; 2Kr.9:17-20; Mez.127:1; Yşa.52:8; Yşa.62:6) gözcülük yapar, ayrıca geceleri sokaklarda devriye gezerlerdi (bkz. Ezg.5:7).
3:6-5:1 Süleyman’ın kente yaklaşmakta olan düğün alayı ve düğün kutlaması betimlenmektedir.
3:9 Lübnan ağaçlarından Bkz. Ezg.5:15 ve ilgili not.
3:10 mor Bkz. Çık.25:4’e ait not.
3:11 Siyon kızları! Bkz. Ezg.1:5’e ait not. Annesinin Bat-Şeva’nın. tacı Kraliyet tacı değil, düğün çelengi (bkz. Yşa.61:10).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş