Ezgiler Ezgisi 5:15

15Mermer sütun bacakları
Saf altın ayaklıklar üzerine kurulmuş.
Boyu bosu Lübnan dağları gibi,
Lübnan'ın sedir ağaçları gibi eşsiz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:15 Boyu bosu Lübnan dağları gibi Müthiş ve heybetli. sedir ağaçları gibi eşsiz Lübnan’ın sedir ağaçları eski Ortadoğu’da meşhurdu; kerestesi tapınak ve sarayların süslemesinde kullanılırdı (bkz. Ezg.3:9; 1Kr.5:16).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş