Amos 3:15

15Hem kışlık hem yazlık evi vuracağım,
Yok olacak fildişi evler,
Sonu gelecek büyük evlerin.”
RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.
3:15 Krş. Amo.6:11. Bu zenginlik göstergeleri RAB’bin yargı gününde sahiplerine hiçbir yarar sağlamayacaktır (krş. Amo.6:4; bkz. “RAB’bin günü”, Yoe.1:15’e ait not). Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, Samiriye ve civar kentlerdeki yıkık saraylarda bu türden fildişi süslemelerin bulunduğu birçok örnek ortaya çıkarılmıştır (bkz. 1Kr.22:39 ve ilgili not).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş