Amos 6:11

11Çünkü RAB buyuruyor,
Büyük ev toza,
Küçük ev küle dönecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:10-11 Burada, bir evin hayatta kalan tek üyesinden ve yakın akrabasından temsilen söz edilmektedir. Yakın akraba olan adam, evde kalan kişinin RAB’bin adını (yakarmak için) kullanmasından korktuğu için onu susturur. İnsanlar başlarına gelen felaketin ardından RAB’den o kadar korkacaklardır ki, RAB’bin adından bile söz etseler gazabına uğrayanlardan biri olacaklarını düşüneceklerdir.
6:11 Büyük ev... küçük ev Krş. “yazlık” ve “kışlık ev”, Amo.3:15.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş