Mezmurlar 45:6

6 Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır[a],
Krallığının asası adalet asasıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.45 Düğün gününde krala hitaben söylenmiş bir övgü ilâhisi. Gelin yabancı bir prenses olduğundan (bkz. Mez.45:10,Mez.45:12), düğün kralın uluslararası önemini ortaya koymaktadır (bkz. Mez.45:9’a ait not); kral, Davut’un soyundan gelen bir kral olduğu için bu sözler Davut’un tahtına oturacağı vaat edilmiş Mesih’e dair önbildiri olarak kabul edilir (bkz. İbr.1:8-9). Başlıktaki yazıya göre bu mezmur, Levili tapınak korosunun bir üyesi tarafından bestelenip söylenmiştir. İlahi iki parçaya ayrılır: (1) krala yönelik sözler (İbr.45:3-9); (2) geline yönelik söylenen sözler (İbr.45:10-15).
45:6-9 Kralın yönetimini yüce kılan, onun adaleti ve doğruluğudur (bkz. Mez.72).
45:6 İlk cümlecik İbranice’den, “Tanrı’nın sana armağan ettiği krallık sayesinde ettiğin krallık sonsuzluklar boyunca kalıcıdır” diye de çevrilebilir. Ey Tanrı Davut soyundan gelen kral (“RAB’bin meshettiği”, 2Sa.19:21), Tanrı’yla özel ilişkisinden dolayı tahta çıkarken Tanrı’nın “oğlu” (bkz. Mez.2:7; 2Sa.7:14; 1Ta.28:6; krş. Mez.89:27) olarak adlandırılırdı. Kralın özellikle “görkemli yüceliğinin” (Mez.45:3) övüldüğü bu mezmurda, kral bir onur unvanı olarak “tanrı” diye anılır (krş. Yşa.9:6). Bu tanım, Mesih’te tam anlamıyla yerine gelmektedir (bkz. İbr.1:8-9). sonsuzluklar boyunca Bkz. Mez.45:2,Mez.45:17. Bu, krallar için kullanılan bir deyimdi (bkz. Mez.21:4’e ait not). RAB’bin Davut’la yaptığı antlaşma göz önüne alındığında deyim başka bir önem kazanır (bkz. Mez.89:4,Mez.89:29,Mez.89:36; Mez.132:12; 2Sa.7:16). Davut Oğlu İsa Mesih’le bu vaat yerine gelecektir.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş