Mezmurlar 7

7
7. Mezmur
Benyaminli Kûş'un sözlerine ilişkin
Davut'un RAB'be okuduğu şigayon[a]
1Sana sığınıyorum, ya RAB Tanrım!
Peşime düşenlerden kurtar beni,
Özgür kıl.
2Yoksa aslan gibi parçalayacaklar beni,
Kurtaracak biri yok diye,
Lime lime edecekler etimi.
3Ya RAB Tanrım, eğer şunu yaptıysam:
Birine haksızlık ettiysem,
4Dostuma ihanet ettiysem,
Düşmanımı nedensiz soyduysam,
5Ardıma düşsün düşman,
Yakalasın beni,
Canımı yerde çiğnesin,
Ayak altına alsın onurumu. Sela
6Öfkeyle kalk, ya RAB!
Düşmanlarımın gazabına karşı çık!
Benim için uyan!
Buyur, adalet olsun.
7Uluslar topluluğu çevreni sarsın,
Onları yüce katından yönet.
8RAB halkları yargılar;
Beni de yargıla, ya RAB,
Doğruluğuma, dürüstlüğüme göre.
9 Ey adil Tanrım!
Kötülerin kötülüğü son bulsun,
Doğrular güvene kavuşsun,
Sen ki akılları, gönülleri sınarsın.
10Tanrı kalkan gibi yanıbaşımda,
Temiz yüreklileri O kurtarır.
11Tanrı adil bir yargıçtır,
Öyle bir Tanrı ki, her gün öfke saçar.
12Kötüler yola gelmezse,
Tanrı kılıcını biler,
Yayını gerip hedefine kurar.
13Hazır bekler ölümcül silahları,
Alevli okları.
14 İşte kötü insan kötülük sancıları çekiyor,
Fesada gebe kalmış,
Yalan doğuruyor.
15Bir kuyu açıp kazıyor,
Kazdığı kuyuya kendisi düşüyor.
16Kötülüğü kendi başına gelecek,
Zorbalığı kendi tepesine inecek.
17Şükredeyim doğruluğu için RAB'be,
Yüce RAB'bin adını ilahilerle öveyim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.7 Davut’un, düşmanlarının saldırısı karşısında adil yargıç (Mez.7:11) olan RAB’be yakarışı.
Mez.7 başlık Kûş’un Muhtemelen Saul’un (Benyaminli’ydi) destekleyicilerinden biriydi. Bu nedenle başlık, Saul’un Davut’u öldürme çabalarını akla getirir (bkz. Giriş).
7:2 aslan gibi Mezmurlar Kitabı’nda düşman saldırıları sıklıkla yırtıcı hayvanların saldırısına benzetilir (bkz. Mez.10:9; Mez.17:12; Mez.22:12-13,Mez.22:16,Mez.22:20-2 1; Mez.35:17; Mez.57:4; Mez.58:6; Mez.124:6).
7:6 Öfkeyle Bkz. Mez.7:11 ve Mez.2:5’e ait not. kalk... karşı çık Bkz. Mez.3:7’ye ait not. uyan Mezmur yazarlarının çektikleri sıkıntıları gören Tanrı’nın hâlâ bir karşılık vermediğini düşünmelerinden ötürü duydukları sabırsızlığın göstergesidir (bkz. Mez.80:2; Mez.78:65; Yşa.51:9).
7:8 Doğruluğuma Bkz. Mez.7:3-5. dürüstlüğüme Bkz. Mez.15:2’ye ait not.
7:9 adil Bkz. Mez.4:1’e ait not. Doğrular Bkz. Mez.1:5’e ait not. akılları, gönülleri Bkz. Mez.5:9’a ait not; Yer.11:20; Yer.17:10; Yer.20:12.
7:10 kalkan Bkz. Mez.3:3’e ait not.
7:11 her gün Bkz. Rom.1:18-32, özellikle 24,26,28.
7:12-13 kılıcını... yayını... alevli okları Bkz. Çık.15:3 ve ilgili not.
7:14-16 Davut, Tanrı’nın yönetimi altında kötülüğün cezasız kalmayacağını düşünerek teselli bulur.
7:15 Bir kuyu açıp kazıyor Bkz. Mez.9:15 ve ilgili not.
7:17 Mezmur yazarlarının, duaların yanıtlanacağı beklentisi ve ardından şükranlar sunmaları gerektiğinin bilinci olduğu görülür (bkz. Mez.50:14-15,Mez.50:23; ayrıca bkz. Mez.9:1’e ait not). RAB’bin adını Bkz. Mez.5:11’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş