Mezmurlar 39

39
39. Mezmur
Müzik Şefi Yedutun için - Davut'un mezmuru
1Karar verdim: “Adımlarıma dikkat edeceğim,
Dilimi günahtan sakınacağım;
Karşımda kötü biri oldukça,
Ağzıma gem vuracağım.”
2Dilimi tutup sustum,
Hep kaçındım konuşmaktan, yararı olsa bile.
Acım alevlendi,
3Yüreğim tutuştu içimde,
Ateş aldı derin derin düşünürken,
Şu sözler döküldü dilimden:
4“Bildir bana, ya RAB, sonumu,
Sayılı günlerimi;
Bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu!
5Yalnız bir karış ömür verdin bana,
Hiç kalır hayatım senin önünde.
Her insan bir soluktur sadece,
En güçlü çağında bile. Sela
6“Bir gölge gibi dolaşır insan,
Boş yere çırpınır,
Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden.
7“Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab?
Umudum sende.
8Kurtar beni bütün isyanlarımdan,
Aptalların hakaretine izin verme.
9Sustum, açmayacağım ağzımı;
Çünkü sensin bunu yapan.
10Uzaklaştır üzerimden yumruklarını,
Tokadının altında mahvoldum.
11Sen insanı suçundan ötürü
Azarlayarak yola getirirsin,
Güve gibi tüketirsin sevdiği şeyleri.
Her insan bir soluktur sadece. Sela
12“Duamı işit, ya RAB,
Kulak ver yakarışıma,
Gözyaşlarıma kayıtsız kalma!
Çünkü ben bir garibim senin yanında,
Bir yabancı, atalarım gibi.
13Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,
Göçüp yok olmadan mutlu olayım!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.39 Tanrı’nın, kendisine “isyanları” (Mez.39:8) yüzünden verdiği hastalık (Mez.39:10-11), Davut’un derin bir kederle insan yaşamının kırılganlığı üzerine böyle bir dua etmesine yol açar (bkz. Mez.90). Davut mezmurun orta kısmında (Mez.39:6; bkz. Mez.6:6’ya ait not), durumunu bilgece bir gözlemle tüm insanlığı kapsayacak şekilde ele alır.
Mez.39 başlık Müzik şefi... için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Yedutun Davut’un üç koro şefinden biri (1Ta.16:41-42; 1Ta.25:1,1Ta.25:6; 2Ta.5:12; “bilicisi”, 2Ta.35:15). Yedutun ayrıca muhtemelen 1Ta.6:44-47 ve 1Ta.15:19’da adı geçen Etan’dır; eğer öyleyse Merari boyunu,Asaf Gerşon boyunu ve Heman’da Kehat boyunu temsil etmektedir. Bunlar Levi’nin üç oğlunun boylarıdır (bkz. Mez.62 ve 77’nin başlıkları; 1Ta.6:16;33-47).
39:1-3 Davut’un sıkıntı içindeyken sessiz kalma kararı, Tanrı’yı ve kendi durumunu düşündükçe bozulur.
39:1 Kötülerin önünde ağzından isyankar sözler kaçabileceğinden korkmuştur (bkz. Mez.73).
39:4 ömrümün ne kadar kısa olduğunu Bkz. Mez.78:39.
39:5 Hiç kalır hayatım senin önünde Bkz. Mez.90:4. bir soluktur sadece Bkz. Mez.39:11; Mez.62:9; Mez.144:4.
39:6 Neredeyse Vaiz Kitabı’nın bir özeti olarak görülebilir (bkz. Vaiz: Giriş; ayrıca bkz. Mez.49).
39:8 Aptalların hakaretine Çünkü RAB onu iyileştirmezse alaylara konu olacaktır.
39:10 Tokadının Bkz. Mez.32:4; Mez.38:2.
39:11 Azarlayarak yola getirirsin Bkz. Mez.6:1; Mez.38:1. bir soluktur sadece Bkz. Mez.39:5’e ait not.
39:13 Uzaklaştır üzerimden bakışlarını Bkz. Eyü.7:17-19; Eyü.10:20-21; Eyü.14:6. yok olmadan Burada ölümün ötesinde insanı neyin beklediğine dair herhangi bir ipucu verilmez (bkz. Mez.6:5’e ait not). mutlu olayım Bkz. Eyü.10:20.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş