Mezmurlar 62:9

9Sıradan insan ancak bir soluk,
Soylu insansa bir yalandır.
Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

61:1-64:10 Bu dört mezmur, büyük tehlikeler karşısında Tanrı’nın kurtuluş sağlayacağına duyulan güçlü inanç temelinde birbirine benzer. Bunlardan ikisinde kraldan söz edilir (Mez.61; 63).
Mez.62 Bazı komplocuların saldırılarına maruz kalan mezmur yazarı kendini Tanrı’ya adar. 3. ayette güçsüz olduğu dönemden söz edilir ve yaşlılığı vurgulanır (bkz. Mez.61-64’e ait not). Mezmur, Tanrı’da bulunan huzurdan söz eden (Mez.62:1-2) ve O’na duyulan güvenle sona eren (Mez.62:11-12) üç kısımdan (Mez.62:3-4,Mez.62:5-8,Mez.62:9-10) oluşur.
62:9-10 Bkz. Mez.10:18’e ait not; Mez.49.
62:9 Bkz. Mez.37:2,Mez.37:20; Mez.39:5 ve ilgili notlar. Sıradan... Soylu Sosyal konumları açısından zıt iki uçta bulunan insanlardan söz edilerek tüm insanların aynı derecede geçici ve güçsüz olduğu ifade edilmektedir.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş