Mezmurlar 14

14
14. Mezmur
(Mez.53)
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
1 Akılsız içinden, “Tanrı yok!” der.
İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,
İyilik eden yok.
2RAB göklerden bakar oldu insanlara,
Akıllı, Tanrı'yı arayan biri var mı diye.
3Hepsi saptı,
Tümü yozlaştı,
İyilik eden yok,
Bir kişi bile!
4Suç işleyenlerin hiçbiri görmüyor mu?
Halkımı ekmek yer gibi yiyor,
RAB'be yakarmıyorlar.
5Dehşete düşecekler yeryüzünde,
Çünkü Tanrı doğruların yanındadır.
6Mazlumun tasarılarını boşa çıkarırdınız,
Ama RAB onun sığınağıdır.
7Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelse!
RAB halkını eski gönencine kavuşturunca,
Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.14 Tanrı yokmuş gibi yaşayan bu insanlar başkalarını zalimlik etmede hiçbir sakınca görmezler. Mez.53, bu mezmura oldukça benzerdir.
Mez.14 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
14:1 Akılsız Bkz. 2Sa.13:13; Yşa.32:5-7. içinden Bkz. Mez.5:9’a ait not. Tanrı yok Bkz. Mez.10:4,Mez.10:6,Mez.10:11,Mez.10:13; Mez.36:1; ayrıca bkz. Mez.10:4’e ait not. der Bkz. Mez.3:2’ye ait not. İyilik eden yok Bağlam, bu ve 3. ayetteki iddianın kapsamı “akılsızlarla” sınırlanır. Ancak Kutsal Kitap’ta hiç kimse, RAB’be iman edenler bile, günahlılığından tamamen kurtulduklarını ifade etmez (bkz. Mez.130:3; Mez.143:2; ayrıca bkz. 1Kr.8:46; Eyü.9:2; Vai.7:20; Rom.3:23; 1Yu.1:5-2:2).
14:2 göklerden bakar oldu Bkz. Mez.33:13-14. Tanrı’yı arayan Bkz. Yşa.1:17; ayrıca bkz. Mez.15.
14:5 doğruların Bkz. Mez.1:5’e ait not.
14:6 sığınağıdır Bkz. Mez.2:12’ye ait not.
14:7 Bkz. Mez.10:16-18 ve ilgili not. Siyon’dan Bkz. Mez.9:11’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş