Mezmurlar 83

83
83. Mezmur
İlahi - Asaf'ın mezmuru
1Ey Tanrı, susma,
Sessiz, hareketsiz kalma!
2Bak, düşmanların kargaşa çıkarıyor,
Senden nefret edenler boy gösteriyor.
3Halkına karşı kurnazlık peşindeler,
Koruduğun insanlara dolap çeviriyorlar.
4“Gelin, bu ulusun kökünü kazıyalım” diyorlar,
“İsrail'in adı bir daha anılmasın!”
5Hepsi sözbirliği etmiş, düzen kuruyor,
Sana karşı anlaşmaya vardı:
6Edomlular, İsmaililer,
Moavlılar, Hacerliler,
7Geval, Ammon, Amalek,
Filist ve Sur halkı.
8Asur da onlara katıldı,
Lutoğulları'na güç verdiler. Sela
9 Onlara Midyan'a,
Kişon Vadisi'nde Sisera'ya ve Yavin'e yaptığını yap:
10Onlar Eyn-Dor'da yok oldular,
Toprak için gübreye döndüler.
11 Onların soylularına Orev ve Zeev'e yaptığını,
Beylerine Zevah ve Salmunna'ya yaptığını yap.
12Onlar: “Gelin, sahiplenelim
Tanrı'nın otlaklarını” demişlerdi.
13Ey Tanrım, savrulan toza,
Rüzgarın sürüklediği saman çöpüne çevir onları!
14Orman yangını gibi,
Dağları tutuşturan alev gibi,
15Fırtınanla kovala,
Kasırganla dehşete düşür onları!
16Utançla kapla yüzlerini,
Sana yönelsinler, ya RAB.
17Sonsuza dek utanç ve dehşet içinde kalsınlar,
Rezil olup yok olsunlar.
18Senin adın RAB'dir,
Anlasınlar yalnız senin yeryüzüne egemen en yüce Tanrı olduğunu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.83 Ulusların Tanrı halkına karşı birleştiği bir zamanda, Tanrı’nın İsrailliler’in düşmanlarını yok etmesi için edilen duadır. Ne Krallar ne de Tarihler kitaplarında burada ifade edilen kapsamda bir ittifaktan söz edilir. Eğer burada uluslardan birkaçı saldırı düzenlerken, İsrail’in öbür düşmanlarının bu saldırıyı desteklemesi söz konusuysa, olay Moav,Ammon, Edom ve onların müttefiklerinin Yahuda’ya gerçekleştirdiği saldırıdır (2Ta.20. bölüm). Her durumda mezmur, Süleyman’ın krallığından sonraki ve Kral Menahem zamanında gerçekleşen büyükAsur saldırısından önceki döneme ait olmalıdır (bkz. 2Kr.15:19). Mezmur iki kısma ayrılır (2Kr.83:1-8,2Kr.83:9-18); her biri dörder ayetlik kıtalardan oluşmakla birlikte, ikinci kısım duayı doruk noktasına ulaştıran iki ayetlik bir kıtayla uzatılmaktadır.
Mez.83 başlık ilahi Bkz. Mez.30 başlığa ait not. Asaf’ın Bkz. Mez.73 başlığa ait not.
83:1 susma Bkz. Mez.35:22; 1 Mez.09:1.
83:4 kökünü kazıyalım Tanrı’nın seçilmiş halkı İsrail’in varlığı tarihte birkaç kez tehlikeye girmiştir (bkz. Say.22-24. bölümler; Ester Kitabı); ancak RAB halkını, saldırgan uluslara karşı her zaman savunmuştur (krş. Mez.2). diyorlar Bkz. Mez.3:2’ye ait not.
83:6 Hacerliler Ya İsmaililer (Hacer’in soyu) ya daAsur yazıtlarındaAram ittifakı olarak geçen grup (bkz. 1Ta.5:10,1Ta.5:18-22; 1Ta.27:31).
83:7 Geval Bkz. 1Kr.5:18; Hez.27:9. Geval Fenike’nin önemli kentlerinden biri olarak bilinir; ancak bazı yorumcular, burada Lut Gölü’nün güneyindeki Petra yakınlarda bir bölgeden söz edildiğini savunur.
83:8 Asur Yalnızca Moav ve Ammon’un (Lutoğulları; bkz. Yar.19:36-38’e ait not) ittifakı olarak söz edildiğine göre,Asurlular, o bölgede etkin olmakla birlikte henüz bölge halkları için ciddi bir tehdit haline gelmemişlerdi.
83:9-12 Tanrı’nın, hâkimler döneminde olduğu gibi, düşmanları yok etmesi için dilekte bulunuluyor (bkz. Mez.5:10’a ait not).
83:9 Midyan’a Gidyon’un büyük zaferi (bkz. Hak.7. bölüm). Sisera’ya ve Yavin’e yaptığını Barak’ın Kenanlı işgalcileri yenilgiye uğratması (bkz. Hak.4. bölüm).
83:10 Eyn-Dor’da Bkz. Yşu.17:11 ve ilgili not.
83:11 Orev ve Zeev’e... Zevah ve Salmunna’ya Gidyon tarafından yok edilen Midyan ordusunun önderleri.
83:12 Bkz. Mez.83:4.
83:15 Bkz. Mez.18:7-15; Mez.68:33; Mez.77:17-18; Çık.15:7-10; Yşu.10:11; Hak.5:4,Hak.5:20-21; 1Sa.2:10; 1Sa.7:10; Yşa.29:5-6; Yşa.33:3; ayrıca bkz. fırtına bulutunun Tanrı’nın savaş arabası olarak tasviri için Yşa.68:4’e ait not.
83:16 Sana yönelsinler Bkz. Mez.83:18’e ait not.
83:18 Tanrı’nın savaşının nihai hedefi, yalnızca İsrail’in güvenliği ve İsrail’in (ve kendisinin) düşmanlarının yıkımı değil, tüm yeryüzünün tek gerçek Tanrı’yı ve O’nun yönetimini tanıması, hatta kendi halkının yaptığı gibi, O’na adanma noktasına gelmesidir (bkz. Mez.83:16; ayrıca bkz. Mez.47:9; Mez.58:11; Mez.59:13 ve ilgili notlar).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş