Mezmurlar 4

4
4. Mezmur
Müzik şefi için - Telli sazlarla - Davut'un mezmuru
1Sana seslenince yanıtla beni,
Ey adil Tanrım!
Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,
Lütfet bana, kulak ver duama.
2Ey insanlar, ne zamana dek
Onurumu utanca çevireceksiniz?
Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek,
Yalan peşinde koşacaksınız? Sela
3Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,
Ne zaman seslensem, duyar beni.
4 Öfkelenebilirsiniz, ama günah işlemeyin;
İyi düşünün yatağınızda, susun. Sela
5Doğruluk kurbanları sunun RAB'be,
O'na güvenin.
6“Kim bize iyilik yapacak?” diyen çok.
Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!
7Öyle bir sevinç verdin ki bana,
Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.
8Esenlik içinde yatar uyurum,
Çünkü yalnız sen, ya RAB,
Güvenlik içinde tutarsın beni.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.4 Birçoklarının RAB’be sırt çevirdiği sıkıntılı zamanlarda RAB’be sığınmanın önemini belirten bir dua (krş. Mez.3’e ait not).
Mez.4 başlık Bkz. Hab.3:19. Müzik şefi için Muhtemelen tören düzeniyle ilgili bir not. Bu not muhtemelen mezmurun, tapınaktaki tapınma sırasında Levililer’den oluşan koro şefinin kendisi ya da koro tarafından söylenebileceğini gösteriyordu (bkz. 1Ta.23:5,1Ta.23:30; 25; Neh.11:17). Levililer, tapınmak için bir araya gelen topluluğu temsil ediyorlardı. İlahilerin ardından, topluluk muhtemelen “Amin” ve “RAB’be övgüler olsun” (Haleluya) sözleriyle karşılık verirdi (bkz. 1Ta.16:36; 1Ko.14:16; Va.5:13-14; Va.7:12; Va.19:4). Telli sazlarla Bu mezmurun arp ve lir eşliğinde söylendiği anlaşılmaktadır (krş. Mez.33:2; Mez.43:4; Mez.71:22; bkz. 1Ta.23:5; 1Ta.25:1,1Ta.25:3,1Ta.25:6).
4:1 Sana seslenince yanıtla beni Bkz. Mez.118:5’e ait not. adil “Adil, adalet” ve “doğruluk”, genellikle aynı İbranice sözcüğün değişik çevirileridir. EskiAntlaşma’nın birçok yerinde Tanrı’nın adaletinden veya doğruluğundan söz edildiği zaman çoğunlukla O’nun vaatlerine olan sadakati anlaşılır. Bu sadakat, halkına verdiği vaatlerle ve O’nun karakteriyle tam uyum içindedir: O, güçsüzlerin sığınabileceği, zulüm görenlerin hakkını alabileceği ve ihtiyaç içinde olanların yardım bulabileceği göksel Kral’dır (bkz. Amo.5:24’e ait not). Ferahlat beni Bkz. “huzura”, Mez.18:19 ve ilgili not.
4:2 Davut’un sözü, Tanrı’ya sırt çevirip sahte ilahlardan yardım isteyenleredir. Ne zamana dek...? Bkz. Mez.6:3’e ait not.
4:3 sadık Tanrı’ya bağlı kalan (veya kalması gereken) Tanrı halkını tanımlayan sözcüklerden biridir.
4:4-5 Öfke ve kaygıya yenik düşmeden RAB’be güvenmeyi özendiren bir ifade.
4:4 Öfkelenebilirsiniz, ama günah işlemeyin Bkz. Ef.4:26.
4:6 Kim bize iyilik yapacak Bkz. Mez.34:10; Mez.84:11; Mez.103:5; Mez.107:9; krş. Yak.1:17. yüzünün ışığıyla bizi aydınlat Bkz. Say.6:25-26.
4:8 yatar uyurum Bkz. Mez.3’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş