Mezmurlar 125

125
125. Mezmur
Hac ilahisi
1RAB'be güvenenler Siyon Dağı'na benzer,
Sarsılmaz, sonsuza dek durur.
2Dağlar Yeruşalim'i nasıl kuşatmışsa,
RAB de halkını öyle kuşatmıştır,
Şimdiden sonsuza dek.
3Kalmayacak kötülerin asası,
Doğruların payına düşen toprakta,
Yoksa doğrular haksızlığa el uzatabilir.
4İyilik et, ya RAB,
İyilere, yüreği temiz olanlara.
5Ama kendi halkından eğri yollara sapanları,
RAB kötü uluslarla birlikte kovacak.
İsrail'e esenlik olsun!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.125 İsrail’in güvenlik içinde oluşu kutlanmaktadır (krş. Mez.126).
Mez.125 başlık Bkz. Mez.120-134’e ait not.
125:1 RAB’be güvenenler Bkz. Mez.34:8-14. Mezmurda şu şekillerde de tanımlanır: Tanrı’nın “halkı” (Mez.125:2); “doğrular” (Mez.125:3); “iyiler” ve “yüreği temiz olanlar” (Mez.125:4). Siyon Dağı’na benzer Güvende olmaları bakımından (bkz. Mez.46; 48).
125:2 RAB de halkını öyle kuşatmıştır Bkz. 2Kr.6:17; Zek.2Kr.2:4-5.
125:3 RAB halkını, bu kötü baskıcı yöneticilerin tehditlerden koruyacaktır. kötülerin asası Muhtemelen Pers yönetiminden (bkz. Neh.9:36-37) ve Nehemya’nın mücadele etmek zorunda olduğu valilerden (bkz. Neh.2:19; Neh.4:1-3,Neh.4:7-8; Neh.6:1-14,Neh.6:17-19) söz edilmektedir. Doğruların payına düşecek toprakta Vaat edilmiş topraklarda (bkz. Mez.78:55).
125:4-5 Bkz. Mez.18:25-27.
125:4 yüreği Bkz. Mez.5:9’a ait not.
125:5 İsrail’e esenlik olsun Krş. Say.6:24-26.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş