Mezmurlar 34:8-14

8 Tadın da görün, RAB ne iyidir,
Ne mutlu O'na sığınan adama!
9RAB'den korkun, ey O'nun kutsalları,
Çünkü O'ndan korkanın eksiği olmaz.
10Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur;
Ama RAB'be yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez.
11Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni:
Size RAB korkusunu öğreteyim.
12 Kim yaşamdan zevk almak,
İyi günler görmek istiyorsa,
13Dilini kötülükten,
Dudaklarını yalandan uzak tutsun.
14Kötülükten sakının, iyilik yapın;
Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.34 Duaları yanıtlayıp kurtarış sağlayan RAB’bi yücelten övgülerle başlayıp (Mez.34:1-7) bilgelik sözleriyle devam eden alfabetik akrostiş yapılı (bkz. Giriş) bir mezmurdur.
34:8-14 Mezmurun ana konusu paragrafın ortasında görülür (Mez.34:11; bkz. Mez.6:6’ya ait not). “İyi” temasın gelişmesi kıtada vurgulanır: RAB iyi olduğu için (Mez.34:8), RAB’be yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez (Mez.34:10); ancak iyi günler görmek için (Mez.34:12) kötülükten sakınmalı ve iyilik yapmalıdırlar (Mez.34:14). Güvenmek ve itaat etmek, “RAB korkusunun iki yüzüdür” (bkz. Mez.37; Özd.1:7 ve ilgili not; krş. 1Pe.3:8-12).
34:8 Ne mutlu Bkz. Mez.1:1’e ait not.
34:9 RAB’den korkun Bkz. Mez.15:4’e ait not.
34:11 Gelin, ey çocuklar Bilgelik edebiyatında kullanılan geleneksel hitap şekli (bkz. Özdeyişler: Giriş).
34:14 Kötülükten sakının, iyilik yapın Bkz. Mez.37:27. Esenliği amaçlayın Bkz. Zek.Mez.8:16-17,Mez.8:19; 2Ko.13:11.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş