Mezmurlar 18

18
1Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!
2RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,
Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,
Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!
3Övgüye değer RAB'be seslenir,
Kurtulurum düşmanlarımdan.
4Ölüm iplerine dolanmıştım,
Yıkım selleri basmıştı beni,
5Ölüler diyarının bağları sarmıştı,
Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma.
6Sıkıntı içinde RAB'be yakardım,
Yardıma çağırdım Tanrım'ı.
Tapınağından sesimi duydu,
Haykırışım kulaklarına ulaştı.
7O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı,
Titreyip sarsıldı dağların temelleri,
Çünkü RAB öfkelenmişti.
8Burnundan duman yükseldi,
Ağzından kavurucu ateş
Ve korlar fışkırdı.
9Kara buluta basarak
Gökleri yarıp indi.
10Bir Keruv'a binip uçtu,
Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi.
11Karanlığı örtündü,
Kara bulutları kendine çardak yaptı.
12Varlığının parıltısından,
Bulutlardan dolu ve korlar savruluyordu.
13RAB göklerden gürledi,
Duyurdu sesini Yüceler Yücesi,
Dolu ve alevli korlarla.
14Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı,
Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi.
15Denizin dibi göründü,
Yeryüzünün temelleri açığa çıktı, ya RAB,
Senin azarlamandan,
Burnundan çıkan güçlü soluktan.
16RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu,
Çıkardı beni derin sulardan.
17Beni zorlu düşmanımdan,
Benden nefret edenlerden kurtardı,
Çünkü onlar benden güçlüydü.
18Felaket günümde karşıma dikildiler,
Ama RAB bana destek oldu.
19Beni huzura kavuşturdu,
Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.
20RAB doğruluğumun karşılığını verdi,
Beni temiz ellerime göre ödüllendirdi.
21Çünkü RAB'bin yolunda yürüdüm,
Tanrım'dan uzaklaşarak kötülük yapmadım.
22O'nun bütün ilkelerini göz önünde tuttum,
Kurallarından ayrılmadım.
23O'nun gözünde kusursuzdum,
Suç işlemekten sakındım.
24Bu yüzden RAB beni doğruluğuma
Ve gözünde pak olan ellerime göre ödüllendirdi.
25Sadık kuluna sadakat gösterir,
Kusursuz olana kusursuz davranırsın.
26Pak olanla pak olur,
Eğriye eğri davranırsın.
27Alçakgönüllüleri kurtarır,
Gururluların başını eğersin.
28Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım!
Karanlığımı aydınlatırsın.
29Desteğinle akıncılara saldırır,
Seninle surları aşarım, Tanrım.
30Tanrı'nın yolu kusursuzdur,
RAB'bin sözü arıdır.
O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.
31Var mı RAB'den başka tanrı?
Tanrımız'dan başka kaya var mı?
32Tanrı beni güçle donatır,
Yolumu kusursuz kılar.
33 Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi,
Doruklarda tutar beni.
34Bana savaşmayı öğretti,
Kollarımla tunç bir yayı gereyim diye.
35Bana zafer kalkanını bağışlarsın,
Sağ elin destekler,
Alçakgönüllülüğün yüceltir beni.
36Bastığım yerleri genişletirsin,
Burkulmaz bileklerim.
37Kovalayıp yetiştim düşmanlarıma,
Hepsi yok olmadan geri dönmedim.
38Ezdim onları, kalkamaz oldular,
Ayaklarımın altına serildiler.
39Savaş için beni güçle donattın,
Bana başkaldıranları önümde yere serdin.
40Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın,
Benden nefret edenleri yok ettim.
41Feryat ettiler, ama kurtaran çıkmadı;
RAB'bi çağırdılar, ama O yanıt vermedi.
42Ezdim onları, rüzgarın savurduğu toza döndüler,
Sokak çamuru gibi savurup attım.
43Halkımın çekişmelerinden beni kurtardın,
Ulusların önderi yaptın,
Tanımadığım halklar bana kulluk ediyor.
44Duyar duymaz sözümü dinlediler,
Yabancılar bana yaltaklandılar.
45Yabancıların betleri benizleri attı,
Titreyerek çıktılar kalelerinden.
46RAB yaşıyor! Kayam'a övgüler olsun!
Yücelsin kurtarıcım Tanrı!
47O'dur öcümü alan,
Halkları bana bağımlı kılan.
48Düşmanlarımdan kurtarır,
Başkaldıranlardan üstün kılar beni,
Zorbaların elinden alır.
49 Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB,
Adını ilahilerle öveceğim.
50RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır,
Meshettiği krala, Davut'a ve soyuna
Sonsuza dek sevgi gösterir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.18 Krş. 2Sa.22. bölüm ve ilgili notlar. Bu mezmur, giriş (Mez.18:1-3) ve sonuç (Mez.18:46-50) kısımları hariç yapısal olarak üç temel kısımdan oluşur: (1) RAB’bin Davut’un haykırışlarını yanıtlayarak onu düşmanlarının elinden kurtarması (Mez.18:4-19); (2) RAB’bin Davut’a yardımının ahlâksal temelleri (Mez.18:20-29); (3) RAB’bin kurtarışının tekrar anlatılması (Mez.18:30-45).
Mez.18 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. RAB’bin kulu Bkz. Mez.78:70; Mez.89:3,Mez.89:20; Mez.132:10; Mez.144:10; 2Sa.7:5; Rom.1:1’e ait not. Bu ifade, Davut’un tıpkı Musa (bkz. Çık.14:31 ve ilgili not), Yeşu (bkz. Yşu.24:29) ve bazı peygamberler (2Kr.9:36; 2Kr.14:25; Yşa.20:3; Dan.6:20) gibi RAB’bin halkını yöneten krallıkta O’nun görevlendirdiği bir yetkili olduğunu vurgular. mezmuru Bkz. Mez.30 başlığa ait not.
18:2 kayam... kayam Türkçe’de aynı olan bu iki sözcüğün İbranicesi farklıdır; biri sağlam bir temeli, öbürü güçlü bir korunağı vurgular. “Kaya”, bazı yerlerde Tanrı’nın tükenmez gücünü (bkz. Mez.31:2-3; Mez.62:7; Mez.71:3; Mez.94:22; Yşa.17:10; Yşa.26:4), bazı yerlerde kurtarıcılığını betimler (bkz. Mez.19:14; Mez.62:2; Mez.78:35; Mez.89:26; Mez.95:1; Yas.32:15; krş. 1Sa.23:14,1Sa.23:25; 1Sa.24:2,1Sa.24:22). sığınağım Bkz. 2Sa.22:2-5; 2Sa.24:22. Kalkanım Bkz. Mez.3:3’e ait not.
18:4-15 RAB, kulu Davut’un yardıma koşup düşmanlarına gazabıyla saldıran göksel bir savaşçı olarak betimlenmektedir (bkz. Mez.68:1-8; Mez.77:16-19; Hab.3:3-15; krş. Çık.15:3 ve ilgili not; Yşu.10:11; 1Sa.2:10; 1Sa.7:10; 2Sa.5:24; Yşa.29:6).
18:4 Yıkım selleri Bkz. Mez.69:2’ye ait not.
18:6 Tapınağından Burada söz konusu olan Yeruşalim’deki tapınak değildir, Tanrı’nın göksel konutudur (bkz. Mez.11:4; Mez.113:5; Yşa.6:1; Yşa.40:22).
18:9 Gökleri yarıp indi Bkz. Yşa.64:1-2 ve ilgili not.
18:10 Keruv’a Bkz. Mez.80:1; Mez.99:1; ayrıca bkz. Yar.3:24 ve Çık.25:18’e ait notlar; Bilgi Kutusu: Melekler, s.1808; ayetteki ifadenin şiirselliğiyle ilgili bkz. Giriş). Hez.1. ve 10. bölümlerde Keruvlar’dan, Tanrı’nın tahtının taşıyıcıları olarak söz edilir.
18:13 RAB... gürledi Bkz. Mez.29; Eyü.37:2-5.
18:14 oklarını Bkz. Mez.77:17; Mez.144:6; Hab.3:11; ayrıca bkz. Yar.9:13’e ait not.
18:15 RAB’bin İsrailliler’in düşmanlarını bozguna uğratmasını çağrıştırır (bkz. Çık.15:1-12).
18:16 derin sulardan Bkz. Mez.32:6’ya ait not.
18:19 benden hoşnut kaldı RAB Davut’u, “gönlüme uygun bir adam” olarak tanımlar (krş. 1Sa.13:14; 1Sa.15:28; 1Kr.15:5); bunun bir kanıtı olarak RAB kendisiyle antlaşma yaparak ona sonsuza kadar sürecek bir krallık vaat etmiştir (2Sa.7. bölüm). Bu tema 20-29. ayetlerde daha geliştirilir.
18:20-24 Krş. Samuel, 1Sa.12:3; Hizkiya, 2Kr.20:3; Eyüp, Eyü.13:23; Eyü.27:6; 31. bölüm; bkz. Mez.17:3-5; 26; Mez.44:17-18; 101. Davut’un doğru biri olduğunu öne sürmesi, günahsız olduğuna dair küstahça bir açıklama değildir (bkz. Mez.51:5). Davut, düşmanlarının tersine, yüreğini ve yaşamını RAB’bin hizmetine adadığını ve RAB’bin yüreğinde yaptığı değişimin (bkz. Mez.51:10-12) bir sonucu olarak bu bağlılığın tam olduğunu söyler.
18:20,24 doğruluğumun Bkz. Mez.1:5’e ait not. karşılığını verdi Kralların kendisine sadakatle hizmet edenleri cömertçe ödüllendirmesi gibi.
18:21 RAB’bin yolunda Bkz. Mez.25:4 ve ilgili not.
18:23 kusursuzdum Bkz. Mez.15:2’ye ait not.
18:25-29 Bkz. Özd.3:34.
18:27 Bu ayet, Tanrı’nın gururlu Saul’u alçalttığını ve alçakgönüllü Davut’u gözettiğini hatırlatır. Dünyanın değerlerinin bu şekilde tersine çevrilmesi konusu, Hanna’nın duasında vurgulandığı gibi (1Sa.2:1-10), 1. Samuel Kitabı’nda Tanrı’nın kendi krallığını hangi yollarla oluşturduğunu vurgulamak üzere işlenir.
18:28 Işığımın kaynağı sensin Davut’un yaşamındaki ve krallığındaki başarılarının kaynağı Tanrı’dır (krş. Eyü.18:5-6; Eyü.21:17). karanlığımı aydınlatırsın Bkz. Mez.27:1’e ait not.
18:30-36 Kral Davut, Tanrı’nın kutsaması sayesinde kuvvetlenmiştir.
18:30 kusursuz Başarısızlığa uğratmaz. Bu nedenle Davut başarısız olmamıştır (bkz. Mez.18:32). RAB’bin sözü Özellikle Tanrı’nın Davut’a verdiği vaatler (bkz. 2Sa.7:8-16). kalkanıdır Bkz. Mez.3:3’e ait not.
18:43-45 Tanrı ölümün eşiğinde olan Davut’un (bkz. Mez.18:4-5) talihini döndürüp onu güçlü bir hükümdar haline getirmiştir (bkz. 2Sa.5, 8, 10. bölümler).
18:46 RAB yaşıyor Tanrı’nın Davut’un yararına olan eylemleri, O’nun diri Tanrı olduğunu gösterir.
18:47 öcümü alan Bkz. Mez.5:10’a ait not.
18:49 Bkz. Mez.9:1’e ait not. Adını Bkz. Mez.5:11’e ait not.
18:50 kralını... meshettiği Davut kendisinin Tanrı’nın seçtiği ve meshettiği kral olduğunun bilincindedir (bkz. 1Sa.16:13; ayrıca bkz. 1Sa.10:25’e ait not). Sevgi Davut’un son sözleri, RAB’bin onunla yaptığı antlaşmayı hatırlatır (bkz. 2Sa.7:8-16). Nitekim tüm ezgi o antlaşma bağlamında yorumlanmalıdır. Davut’un, mezmuru bitirirken sarf ettiği bu iddialı sözler, onun soyundan gelen İsa Mesih’te yerine gelmiştir ve gelmeye devam etmektedir.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş