Mezmurlar 18:30-45

30Tanrı'nın yolu kusursuzdur,
RAB'bin sözü arıdır.
O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.
31Var mı RAB'den başka tanrı?
Tanrımız'dan başka kaya var mı?
32Tanrı beni güçle donatır,
Yolumu kusursuz kılar.
33 Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi,
Doruklarda tutar beni.
34Bana savaşmayı öğretti,
Kollarımla tunç bir yayı gereyim diye.
35Bana zafer kalkanını bağışlarsın,
Sağ elin destekler,
Alçakgönüllülüğün yüceltir beni.
36Bastığım yerleri genişletirsin,
Burkulmaz bileklerim.
37Kovalayıp yetiştim düşmanlarıma,
Hepsi yok olmadan geri dönmedim.
38Ezdim onları, kalkamaz oldular,
Ayaklarımın altına serildiler.
39Savaş için beni güçle donattın,
Bana başkaldıranları önümde yere serdin.
40Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın,
Benden nefret edenleri yok ettim.
41Feryat ettiler, ama kurtaran çıkmadı;
RAB'bi çağırdılar, ama O yanıt vermedi.
42Ezdim onları, rüzgarın savurduğu toza döndüler,
Sokak çamuru gibi savurup attım.
43Halkımın çekişmelerinden beni kurtardın,
Ulusların önderi yaptın,
Tanımadığım halklar bana kulluk ediyor.
44Duyar duymaz sözümü dinlediler,
Yabancılar bana yaltaklandılar.
45Yabancıların betleri benizleri attı,
Titreyerek çıktılar kalelerinden.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.18 Krş. 2Sa.22. bölüm ve ilgili notlar. Bu mezmur, giriş (Mez.18:1-3) ve sonuç (Mez.18:46-50) kısımları hariç yapısal olarak üç temel kısımdan oluşur: (1) RAB’bin Davut’un haykırışlarını yanıtlayarak onu düşmanlarının elinden kurtarması (Mez.18:4-19); (2) RAB’bin Davut’a yardımının ahlâksal temelleri (Mez.18:20-29); (3) RAB’bin kurtarışının tekrar anlatılması (Mez.18:30-45).
18:30-36 Kral Davut, Tanrı’nın kutsaması sayesinde kuvvetlenmiştir.
18:30 kusursuz Başarısızlığa uğratmaz. Bu nedenle Davut başarısız olmamıştır (bkz. Mez.18:32). RAB’bin sözü Özellikle Tanrı’nın Davut’a verdiği vaatler (bkz. 2Sa.7:8-16). kalkanıdır Bkz. Mez.3:3’e ait not.
18:43-45 Tanrı ölümün eşiğinde olan Davut’un (bkz. Mez.18:4-5) talihini döndürüp onu güçlü bir hükümdar haline getirmiştir (bkz. 2Sa.5, 8, 10. bölümler).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş