Mezmurlar 38

38
38. Mezmur
Anma sunusu için Davut'un mezmuru
1Ya RAB, öfkelenip azarlama beni,
Gazapla yola getirme!
2Okların içime saplandı,
Elin üzerime indi.
3Öfken yüzünden sağlığım bozuldu,
Günahım yüzünden rahatım kaçtı.
4Çünkü suçlarım başımdan aştı,
Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.
5Akılsızlığım yüzünden
Yaralarım iğrenç, irinli.
6Eğildim, iki büklüm oldum,
Gün boyu yaslı dolaşıyorum.
7Çünkü belim ateş içinde,
Sağlığım bozuk.
8Tükendim, ezildim alabildiğine,
İnliyorum yüreğimin acısından.
9Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,
İniltilerim senden gizli değil.
10Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor,
Gözlerimin feri bile söndü.
11Eşim dostum kaçar oldu derdimden,
Yakınlarım uzak duruyor benden.
12Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor,
Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor,
Gün boyu hileler düşünüyorlar.
13Ama ben bir sağır gibi duymuyorum,
Bir dilsiz gibi ağzımı açmıyorum;
14Duymaz,
Ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm.
15Umudum sende, ya RAB,
Sen yanıtlayacaksın, ya Rab, Tanrım benim!
16Çünkü dua ediyorum: “Halime sevinmesinler,
Ayağım kayınca böbürlenmesinler!”
17Düşmek üzereyim,
Acım hep içimde.
18Suçumu itiraf ediyorum,
Günahım yüzünden kaygılanıyorum.
19Ama düşmanlarım güçlü ve dinç,
Yok yere benden nefret edenler çok.
20İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar,
İyiliğin peşinde olduğum için.
21Beni terk etme, ya RAB!
Ey Tanrım, benden uzak durma!
22Yardımıma koş,
Ya Rab, kurtuluşum benim!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.38 Ciddi ve ağrılı bir hastalıktan kurtulmak için yürekten bir yakarış. Söz konusu hastalık, Tanrı’nın Davut’a işlediği bir günah yüzünden verdiği cezadır (azarlama). Davut’un acıları, yakınlarının ondan uzaklaşması (bkz. Mez.38:11) ve düşmanlarının onu yok yere alaşağı etmek için bu fırsattan yararlanması (Mez.38:12,Mez.38:16,Mez.38:19-20) yüzünden ağırlaşır. Bu mezmur, Hıristiyanlar’ın geleneksel olarak kullandığı, tövbe ve pişmanlıkla ilgili yedi mezmur arasında yer alır (bkz. Mez.6’ya ait not).
38:1-4 RAB’bin verdiği cezanın sona ermesi için yakarış.
38:1 öfkelenip... Gazapla Bkz. Mez.2:5.
38:2 Okların Tanrı'nın darbeleri için canlı bir metafor. Bkz. Eyü.6:4; Eyü.34:6; Ağı.3:12; Hez.5:16. Elin üzerime geldi Bkz. Mez.32:3-5.
38:4 yük Hem suçluluk ıstırabından hem de hastalığın acısından söz ediliyor (Mez.38:5-8).
38:8 yüreğimin Bkz. Mez.5:9’a ait not.
38:10 Gözlerimin feri bile söndü Bkz. Mez.6:7’ye ait not.
38:11 Bkz. Mez.31:11-12’ye ait not.
38:12 tuzak kuruyor Bkz. Mez.9:15’e ait not.
38:13-16 Davut, tıpkı sağır ve dilsiz biri gibi, düşmanlarına karşı lık vermektense kendisi için en iyisini yapacak olan RAB’be güvenir (bkz. 1Sa.25:32-39; 2Sa.16:10,2Sa.16:12).
38:16 Ayağım kayınca Burada hastalıktan söz ediliyor (bkz. Mez.66:9; Mez.94:18; Mez.121:3).
38:17-20 Sağlığı kötüleştikçe düşmanları dinçleşir.
38:17 Düşmek üzereyim Ölüm yakın görünmektedir (bkz. Mez.36:12 ve ilgili not).
38:18 Bkz. Mez.38:3-4; Mez.32.
38:19-20 Davut, RAB’be karşı günah işlemişti, ancak kendisine saldıranlara karşı yanlış bir şey yapmamıştı (bkz. Mez.35:19’a ait not).
38:20 İyiliğe karşı Bkz. Mez.35:12-14; Mez.109:4.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş