Mezmurlar 20

20
20. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
1Sıkıntılı gününde RAB seni yanıtlasın,
Yakup'un Tanrısı'nın adı seni korusun!
2Yardım göndersin sana kutsal yerden,
Siyon'dan destek versin.
3Bütün tahıl sunularını anımsasın,
Yakmalık sunularını kabul etsin! Sela
4Gönlünce versin sana,
Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!
5O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız,
Tanrımız'ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.
RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.
6Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor,
Sağ elinin kurtarıcı gücüyle
Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.
7Bazıları savaş arabalarına,
Bazıları atlarına güvenir,
Bizse Tanrımız RAB'bin adına güveniriz.
8Onlar çöküyor, düşüyorlar;
Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.
9Ya RAB, kralı kurtar!
Yanıtla bizi sana yakardığımız gün!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.20 Düşman tehdidine karşı savaşa giden kral için edilen bir dua (bkz. 2Ta.20:1-30). Konu bakımından Mez.21 ile bağlantılıdır.
Mez.20 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
20:1-5 Halk (veya toplanmış ordusu) kralın zafer için ettiği duaya katılır.
20:1 Yakup’un Bkz. Mez.14:7’ye ait not. adı... seni korusun Bkz. Mez.20:5; ayrıca bkz. Mez.5:11’e ait not. ‘Yüksek ve güvenli bir yerde, kimsenin ulaşamayacağı bir yerde korusun’ anlamında.
20:2 Siyon’dan Bkz. Mez.9:11’e ait not.
20:5 sevinç çığlıklarıyla... Tanrımız’ın adıyla Bkz. Mez.7:17’ye ait not.
20:6 Bunlar mezmur okunurken duaya katılanlardan birinin sözleridir; kralın duasının işitileceğine dair güvence vermektedir. meshettiği Burada RAB’bin, kendi adına halkı yönetmesi için atadığı kral anlamında kullanılmıştır.
20:7-8 Krş. Mez.33:16-17; bkz. 1Sa.17:45-47.
20:9 Yanıtla Bkz. Mez.20:1’e ait not. Mezmur başladığı şekilde sonlandırılır.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş