Mezmurlar 131

131
131. Mezmur
Davut'un hac ilahisi
1Ya RAB, yüreğimde gurur yok,
Gözüm yükseklerde değil.
Büyük işlerle,
Kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum.
2Tersine, ana kucağında sütten kesilmiş çocuk gibi,
Kendimi yatıştırıp huzur buldum,
Sütten kesilmiş çocuğa döndüm.
3Ey İsrail, RAB'be umut bağla
Şimdiden sonsuza dek!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.131 RAB’be duyulan güven alçakgönüllülükle ifade ediliyor.
Mez.131 başlık Davut’un Bu ifade, eski metinlerin tümünde yer almaz (bkz. Mez.122; 124; 127 ve 133 başlıklara ait notlar). Mezmurun Davut’a ait olduğunun belirtilmesinin nedeni, yapısal olarak Davut’un üslubuna uyması olabilir. hac ilahisi Bkz. Mez.120-134’e ait not.
131:1 yüreğimde Bkz. Mez.5:9’a ait not. gurur İnsanın, yaratılışa hâ-kim olma, kendi ahlâki anlayışıyla yaşama ve kaderini yönlendirme (Kutsal Kitap’ta buna en belirgin örnek Babil kulesi olayıdır; bkz. Yar.11:1-9) konularında sahip olduğu sözde güçten kaynaklanan gururu, onu Tanrı’ya yabancılaştırır (bkz. Mez.31:23’e ait not). Büyük işlerle, Kendimi aşan Tanrı’nın yapabileceklerinin yerine geçecek.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş