Mezmurlar 109:29

29Rezilliğe bürünsün beni suçlayanlar,
Kaftan giyer gibi utançlarıyla örtünsünler!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.109 Haksız yere suçlayanlardan kurtulmak için edilen dua. Davut’un adaletin yerini bulması için yakarışı, mezmurun ana temasıdır (krş. Mez.35).
109:29 bürünsün... Kaftan giyer gibi... örtünsünler! ‘Giysilerinden sıyrılıp kaçamadıkları gibi, utançlarından da kaçamayacaklar’ anlamında (ayrıca bkz. örn. Mez.109:18-19; Mez.35:26; Mez.45:3; Mez.73:6; Mez.104:1-2; Mez.132:9,Mez.132:18; Eyü.29:14; Eyü.40:10; Yşa.59:17; Yşa.61:1-3,Yşa.61:10; krş. 1Ko.15:53-54; Gal.3:27; Kol.3:12. Giysiler Kutsal Kitap’ta, hem olağan anlamı ve kullanımıyla (giysi korur, gizler, örter veya sergiler) hem de mecazi anlamıyla ele alınır (bir insanın ahlâksal veya ruhsal durumunu temsil eder). Giysinin önemi, Yusuf’un öyküsünde de belirgin biçimde örneklenmiştir (bkz. Yar.31:3,Yar.31:27,Yar.31:29,Yar.31:31-33; Yar.39:12; Yar.41:14,Yar.41:42; Yar.45:22).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş