Mezmurlar 33:3

3 O'na yeni bir ezgi söyleyin,
Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.33 Mezmur üç ayetlik bir övgü çağrısıyla başlayıp övgülere karşılık olarak verilen üç ayet ile sona erer. RAB’bi yüceltme nedenleri Mez.33:4-19’da belirtilir; mezmurun bu kısımları büyük ihtimalle Levililer’den oluşan koro ve koro şefi tarafından okunurdu (bkz. 1Ta.16:4-5). “Yeni bir ezgi” ifadesi (bkz. Mez.33:3’e ait not), bu mezmurun Yehoşafat (bkz. 2Ta.20. bölüm) veya Hizkiya’nın (bkz. 2Kr.19. bölüm) krallık dönemlerinde Yahuda Krallığı’nın yaş adığı ulusal zaferin ardından RAB’bi yüceltmek için bestelenmiş olduğunu düşündürür (bkz. Mez.33:10-11,Mez.33:16-17).
33:1-3 Krş. Ef.5:19.
33:3 yeni bir ezgi Bkz. Mez.40:3; Mez.96:1; Mez.98:1; Mez.144:9; 149; Va.5:9; Va.14:3.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş