Mezmurlar 111:1

111
111. Mezmur
1Övgüler sunun RAB'be!
Doğru insanların toplantısında,
Topluluk içinde,
Bütün yüreğimle RAB'be şükredeceğim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.111 Tanrı’nın doğruluğu (bkz. “adil”, Mez.4:1’e ait not) övülmektedir. Bu ilahi özellikle, Tanrı’nın, halkı için yaptıklarıyla ilgilidir (bkz. Mez.111:6). Mezmur, ilahiler ve bilgelik sözlerinden oluşur. Mez.112 ile birbirine eştir (krş. örn. Mez.111:3-5 ile Mez.112:3-5) ve muhtemelen aynı yazar tarafından, sürgünden sonra yazılmıştır. Yapısal olarak, Mez.111 ve Mez.112, alfabetik akrostişler olmakla birlikte alfabenin her yarım dizede (İbrani) ilerlemesi bakımından benzersizdir. Her iki mezmurda da, ilk ayette belirlenen tema mezmur boyunca gelişirken kapanış ayeti ile tezat bir noktaya dikkat çekilmektedir.
111:1 Övgüler sunun RAB’be! Bkz. Mez.112:1; Mez.113:1. Doğru insanların toplantısında Krş. “dürüstler”, Mez.112:2; bkz. Mez.11:7; Mez.33:1; Mez.97:11; Mez.140:13. Topluluk içinde Bkz. Mez.9:1’e ait not. şükredeceğim Mez.111:2-9’da devam eden övgü kısmına giriş.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş