Mezmurlar 64:3-4

3Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş,
Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,
4Pusularından masum insanın üzerine atmak için.
Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

61:1-64:10 Bu dört mezmur, büyük tehlikeler karşısında Tanrı’nın kurtuluş sağlayacağına duyulan güçlü inanç temelinde birbirine benzer. Bunlardan ikisinde kraldan söz edilir (Mez.61; 63).
Mez.64 Komplo tehlikesiyle karşı karşıya kalan mezmur yazarı, Tanrı’nın kendisini koruması için güvenle dua etmektedir (bkz. Mez.61-64’e ait not; ayrıca bkz. Mez.62’ye ait not). Mezmurlar Kitabı’ndaki dualarda sıkça görüldüğü gibi, düşmanların en büyük silahı sözlerdir (bkz. Mez.5:9’a ait not).
64:3 dillerini Bkz. Mez.5:9’a ait not. kılıç Bkz. Mez.59:7.
64:4 çekinmeden Bkz. Mez.10 ve Mez.10:6,Mez.10:11’e ait notlar; ancak bkz. Mez.64:7-8.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş