Levililer 16:29

29 “Aşağıdakiler sizin için sürekli bir yasa olacak: Yedinci ayın onuncu günü isteklerinizi denetleyeceksiniz. Gerek İsrailliler'den, gerekse aranızda yaşayan yabancılardan hiç kimse çalışmayacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:1-34 Bkz. Lev.23:26-32; Lev.25:9; Say.29:7-11; İbr.9:7. Bu bölüm, Tevrat’ın (Kutsal Kitap’ın ilk beş kitabı) ortasında bulunan Levililer’in ortasındaki bölümdür. Yom Kippur olarak da bilinen Günahları Bağışlatma Günü, kâhinlerin ve halkın paklanması için en önemli gündür.
16:29,31 denetleyeceksiniz Bu ifade ileriki yıllarda oruç tutmak anlamında kullanılmaya başlandı (Mez.35:13-14). Günahları Bağışlatma Günü, sonradan Yahudi takvimine geleneksel olarak başka oruç günleri eklenmesine karşın (bkz. Zek.Mez.7:5; Mez.8:19), EskiAntlaşma’da oruç tutma şartının belirtildiği tek gündür (bkz. Lev.23:27,Lev.23:29,Lev.23:32). İbranice’de “oruç” için başka bir sözcük kullanıldığından dolayı bazı yorumcular, burada yalnızca yeme içmeden değil, öbür zevklerden de uzak durulmasının söz konusu olabileceğine inanır (ayrıca bkz. Makale: Oruç, s.1030).
16:29 Yedinci ayın Yedinci ay, yani Tişri, Boru Çalma Günü’yle başlar (bkz. Lev.23:24’e ait not). Günahları Bağışlatma Günü, yedinci ayın 10. günüdür ve 15. günde Çardak Bayramı başlar (bkz. Lev.23:23-36).

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş