Levililer 26

26
Tanrı'ya Bağlılığın Ödülü
1 “ ‘Put yapmayacaksınız. Oyma put ya da taş sütun dikmeyeceksiniz. Tapmak için ülkenize putları simgeleyen oyma taşlar koymayacaksınız. Çünkü Tanrınız RAB benim. 2Şabat günlerimi tutacak, tapınağıma saygı göstereceksiniz. RAB benim.
3 “ ‘Kurallarıma göre yaşar, buyruklarımı dikkatle yerine getirirseniz, 4yağmurları zamanında yağdıracağım. Toprak ürün, ağaçlar meyve verecek. 5Bağbozumuna kadar harman dövecek, ekim zamanına kadar bağlarınızdan üzüm toplayacaksınız. Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız.
6“ ‘Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız. Tehlikeli hayvanları ülkenizden kovacağım. Savaş yüzü görmeyeceksiniz. 7Düşmanlarınızı kovalayacaksınız. Kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecekler. 8Beşiniz yüz kişinin, yüzünüz on bin kişinin hakkından gelecek. Düşmanlarınız kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecek. 9Size iyilikle bakacağım. Sizi verimli kılıp çoğaltacağım. Sizinle yaptığım antlaşmayı sürdüreceğim. 10Eski ürününüz yemekle tükenmeyecek. Yeni ürüne yer bulmak için eskisini boşaltmak zorunda kalacaksınız. 11Konutumu aranızda kuracak, size sırt çevirmeyeceğim. 12 Aranızda yaşayacak, Tanrınız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız. 13Ben sizi Mısır'da köle olmaktan kurtaran Tanrınız RAB'bim. Boyunduruğunuzu kırdım. Sizi başı dik yaşattım.’ ”
Tanrı'dan Uzaklaşmanın Cezası
14“ ‘Ama beni dinlemez, bütün bu buyrukları yerine getirmezseniz, cezalandırılacaksınız. 15Kurallarımı çiğner, ilkelerimden nefret eder, buyruklarıma karşı çıkar, antlaşmamı bozarsanız, 16sizi şöyle cezalandıracağım: Üzerinize dehşet salacağım. Verem ve sıtma gözlerinizin ferini söndürecek, canınızı kemirecek. Boşa tohum ekeceksiniz, çünkü ürünlerinizi düşmanlarınız yiyecek. 17Size öfkeyle bakacağım. Düşmanlarınız sizi bozguna uğratacak. Sizden nefret edenler sizi yönetecek. Kovalayan yokken bile kaçacaksınız.
18“ ‘Bütün bunlara karşın beni dinlemezseniz, günahlarınıza karşılık cezanızı yedi kat artıracağım. 19İnatçı gururunuzu kıracağım. Gök demir, yer bakır olacak. 20Gücünüz tükenecek. Topraklarınız ürün, ağaçlarınız meyve vermeyecek.
21“ ‘Eğer karşı çıkmaya devam eder, beni dinlemek istemezseniz, günahlarınıza karşılık cezanızı yedi kat artıracağım. 22Üzerinize yabanıl hayvanlar göndereceğim. Çocuklarınızı öldürecek, hayvanlarınızı yok edecekler. Sayınız azalacak, yollarınız ıssız kalacak.
23“ ‘Bununla da yola gelmez, bana karşı çıkmaya devam ederseniz, 24ben de size karşı çıkacağım, günahlarınıza karşılık sizi yedi kez cezalandıracağım. 25Bozduğunuz antlaşmamın öcünü almak için başınıza savaş getireceğim. Kentlerinize çekildiğinizde aranıza salgın hastalık göndereceğim. Düşman eline düşeceksiniz. 26Ekmeğinizi kestiğim zaman, on kadın ekmeğinizi bir fırında pişirecek. Ekmeğiniz azar azar, tartıyla verilecek. Yiyecek ama doymayacaksınız.
27“ ‘Bütün bunlardan sonra yine beni dinlemez, bana karşı çıkarsanız, 28bu kez ben de öfkeyle size karşı çıkacağım ve günahlarınıza karşılık sizi yedi kat cezalandıracağım. 29Açlıktan çocuklarınızın etini yiyeceksiniz. 30Tapınma yerlerinizi yıkacak, buhur sunaklarınızı yok edeceğim. Cesetlerinizi devrilen putların üzerine serecek, sizden nefret edeceğim. 31Kentlerinizi viraneye çevirecek, tapınaklarınızı yıkacağım. Beni hoşnut etmek için sunduğunuz kokuları duymayacağım. 32Ülkenizi viran edeceğim, oraya yerleşen düşmanlarınız bile şaşkına dönecek. 33Sizi öteki ulusların arasına dağıtacak, kılıcımla peşinize düşeceğim. Ülkeniz viran olacak, kentleriniz harabeye dönecek. 34Siz düşmanlarınızın ülkesinde yaşarken, ülke ıssız kaldığı yıllar boyunca Şabatlar'ın sevincini yaşayacak. Ancak o zaman dinlenip Şabatları'nın tadına varacak. 35Üzerinde yaşadığınız Şabat yıllarında görmediği rahatı ıssız kaldığı yıllarda görecek.
36“ ‘Düşman ülkelerinde sağ kalanlarınızın yüreğine öyle bir korku düşüreceğim ki, rüzgarın sürüklediği yaprakların sesinden bile kaçacaklar. Savaştan kaçarcasına kaçacaklar. Peşlerinde kovalayan olmadığı halde düşecekler. 37Kovalayan yokken savaştan kaçarcasına birbirlerinin üzerine yıkılacaklar. Düşmanlarınızın karşısında ayakta duramayacaksınız. 38Öteki ulusların arasında yok olacaksınız. Düşman ülkeler sizi yutacak. 39Artakalanlarınız gerek kendi, gerekse atalarının suçlarından ötürü düşman ülkelerde eriyip gidecekler.
40“ ‘Ama işledikleri suçları, atalarının suçlarını, bana karşı geldiklerini, ihanet ettiklerini itiraf eder 41–bu yüzden onlara karşı çıkıp kendilerini düşman ülkelerine sürmüştüm– inadı bırakıp alçakgönüllü olur[a], suçlarının bedelini öderlerse, 42 ben de Yakup'la, İshak'la, İbrahim'le yaptığım antlaşmayı ve onlara söz verdiğim ülkeyi anımsayacağım. 43Ülke önce ıssız bırakılacak ve ıssız kaldığı sürece Şabatlar'ın tadına varacak. Onlar da işledikleri suçların bedelini ödeyecekler; çünkü ilkelerimi reddettiler, kurallarımdan nefret ettiler. 44Bütün bunlara karşın, düşman ülkelerindeyken yine de onları reddetmeyecek, onlardan nefret etmeyeceğim. Böylece hepsini yok etmeyecek, kendileriyle yaptığım antlaşmayı bozmayacağım. Çünkü ben onların Tanrısı RAB'bim. 45Tanrıları olmak için öteki ulusların önünde Mısır'dan çıkardığım atalarıyla yaptığım antlaşmayı onlar için anımsayacağım. RAB benim.’ ”
46RAB'bin Sina Dağı'nda Musa aracılığıyla kendisiyle İsrail halkı arasına koyduğu kurallar, ilkeler, yasalar bunlardır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
26:1 Bkz. Çık.20:4 ve ilgili not.
26:3 buyruklarımı dikkatle yerine getirirseniz İtaat kutsanmanın temelidir (bkz. Gal.6:7-10; Yak.1:22-25; krş. vaat edilen bereketler, Yak.26:3-13 ile Yas.28:1-14).
26:4 yağmurları zamanında yağdıracağım Tanrı’nın İsrailoğulları’yla yaptığı antlaşmaya göre, sadakatle sürdürülen itaatin karşılığında sağlanan bereketlerden biridir (bkz. Yas.28:12; ayrıca bkz. Yas.11:14; Yşa.30:23; Yer.14:22; Zek.Yer.10:1 ve ilgili notlar). Dolayısıyla Tanrı’nın yağmur sağlamaması, halkın antlaşmaya itaat etmemesinin getirdiği lanetlerden biri sayılırdı (Yer.26:19; Yas.28:23-24; ayrıca bkz. Yas.11:17; 1Kr.8:35; Yşa.5:6; Yer.3:3; Yer.14:4 ve ilgili notlar).
26:9 verimli kılıp çoğaltacağım Bkz. Yar.1:22’ye ait not; krş. Lev.26:22.
26:12 Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşmanın özetidir (krş. Hoş.1:9-10; Hoş.2:23; bkz. Yer.31:33; Hez.36:28; İbr.8:10; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25).
26:14 Antlaşmaya itaatsizlik etmenin sonucunda gelen lanetlerin sayısı (bkz. Lev.26:14-39; bkz. Yas.28:15-29:28), kutsamaların listesinden çok daha uzundur (Yas.26:3-13’de olduğu gibi; krş. Yas.28:1-14).
26:17 Bkz. Lev.26:36; Özd.28:1.
26:18,21,24,28 yedi kat Krş. Lev.4:6’ya ait not. RAB İsrail halkının tövbe etmesi için onları birden değil, aşamalı şekilde cezalandırmıştır.
26:30 Tapınma yerlerinizi Bkz. 1Sa.9:12’ye ait not.
26:34 Bu sözler İsrailliler Babil’de sürgündeyken gerçekleşecektir (bkz. 2Ta.36:20-21’e ait not).
26:40 itiraf eder Bkz. Özd.28:13; 1Yu.1:9’a ait notlar.
26:41 inadı bırakıp alçakgönüllü olur İbranice’den birebir çevirisi: “sünnetsiz yüreklerini alçaltır” (bkz. Yar.17:10’a ait not; Yas.10:16; Yas.30:6; Yer.4:4 ve ilgili notlar).
26:44 reddetmeyecek Bkz. Yer.31:37; Yer.33:25-26; Rom.11:1-29 ve ilgili notlar.
26:46 1-26. bölümlerin özeti.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş