Levililer 10

10
Nadav'la Avihu'nun Ölümü
1Harun'un oğulları Nadav'la Avihu buhurdanlarını alıp içlerine ateş, ateşin üstüne de buhur koydular. RAB'bin buyruklarına aykırı bir ateş sundular. 2RAB bir ateş gönderdi. Ateş onları yakıp yok etti. RAB'bin huzurunda öldüler. 3Musa Harun'a şöyle dedi: “RAB demişti ki,
‘Bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak
Ve halkın tümü beni yüceltecek.’ ”
Harun hiçbir şey söylemedi.
4Musa Harun'un amcası Uzziel'in oğullarını, Mişael'le Elsafan'ı çağırdı, “Gelin, kardeşlerinizi kutsal yerin önünden kaldırıp ordugahın dışına çıkarın” dedi. 5Geldiler ve Musa'nın buyurduğu gibi cesetleri üzerlerindeki mintanlarıyla ordugahın dışına çıkardılar.
6Sonra Musa Harun'la oğulları Elazar'la İtamar'a, “Saçlarınızı dağıtmayın, giysilerinizi yırtmayın” dedi, “Yoksa ölürsünüz ve RAB bütün topluluğa öfkelenir. Ama kardeşleriniz, bütün İsrail halkı RAB'bin ateşle yok ettiği bu insanlar için yas tutsun. 7Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünden ayrılmayın, yoksa ölürsünüz. Çünkü RAB'bin mesh yağıyla kutsandınız.” Harun'la oğulları Musa'nın dediğine uydular.
8RAB Harun'a şöyle dedi: 9“Sen ve oğulların Buluşma Çadırı'na şarap ya da herhangi bir içki içip girmeyin, yoksa ölürsünüz. Kuşaklar boyunca bir kural olsun bu. 10 Kutsalla bayağı olanı, kirliyle temizi birbirinden ayırt etmelisiniz. 11RAB'bin Musa aracılığıyla İsrail halkına bildirdiği bütün kuralları onlara öğretmelisiniz.”
12 Musa Harun'a ve sağ kalan oğulları Elazar'la İtamar'a şöyle dedi: “RAB için yakılan sunulardan artan tahıl sunusunu alın, mayasız ekmek yapıp sunağın yanında yiyin. Çünkü çok kutsaldır. 13Onu kutsal bir yerde yemelisiniz. Çünkü RAB için yakılan sunulardan senin ve oğullarının payıdır bu. Bana böyle buyruk verildi. 14-15 Sallamalık döşle bağış olarak sunulan budu ise oğulların ve kızlarınla birlikte temiz bir yerde yemelisin. Çünkü bunlar İsrail halkının sunduğu esenlik kurbanlarından senin ve çocuklarının payı olarak ayrıldı. Bağış olarak sunulan butla sallamalık döşü, yakılacak sunu yağlarıyla birlikte getirip RAB'bin önünde sallamalık sunu olarak sunacaklar. RAB'bin buyruğu uyarınca bunlar sonsuza dek senin ve çocuklarının payı olacak.”
16-17 Musa günah sunusu olarak sunulacak tekeyi soruşturdu, yakılmış olduğunu öğrenince, Harun'un sağ kalan oğulları Elazar'la İtamar'a çok öfkelendi, “Neden günah sunusunu kutsal bir yerde yemediniz?” diye sordu, “O çok kutsaldır. Topluluğun suçunu üstlenmesi ve günahlarını bağışlatmanız için RAB onu size vermişti. 18Tekenin kanı kutsal çadıra getirilmemiş. Buyurduğum gibi tekeyi kesinlikle kutsal yerde yemeniz gerekirdi.”
19Harun, “Halk bugün RAB'be günah sunusu ve yakmalık sunu sundu” diye yanıtladı, “Benim başıma ise bunlar geldi. Günah sunusunu bugün yemiş olsaydım, RAB bundan hoşnut olur muydu?” 20Musa yanıtı uygun buldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1 buhurdanlarını Bkz. Lev.16:12-13; 2Ta.26:19; Va.8:3-4.
10:2 Bkz. Çık.6:23; Çık.24:1,Çık.24:9; Çık.28:1; Say.3:2-4; Say.26:60-61; 1Ta.6:3; 1Ta.24:1-2. İnsanların bu şekilde ölmesi, tıpkı Hananya ile Safira’nın durumunda olduğu gibi (Elç.5:1-11), insana oldukça sert bir ceza olarak görünür (krş. Yşu.7. bölüm; 2Sa.6:1-7). Yeni bir döneme başlayan yeni topluluğun, Tanrı’nın onlar için değil, onların Tanrı için var olduğunu anlaması gerekiyordu (bkz. Lev.8:5’e ait not).
10:3 Bkz. Çık.14:4; Çık.19:22; Çık.30:29. kutsallığıma saygı duyacak Bkz. Giriş; Lev.11:44 ve ilgili not; ayrıca bkz. Say.20:13; Yşa.5:16; Hez.20:41; Hez.28:22,Hez.28:25; Hez.36:23; Hez.38:16; Hez.39:27.
10:4 ordugâhın dışına Bkz. Lev.8:17’ye ait not.
10:6 giysilerinizi yırtmayın Bkz. Lev.21:10; ayrıca bkz. Yar.44:13’e ait not.
10:7 ayrılmayın Yas tutanlara katılmak için (bkz. Lev.21:11-12).
10:10 Kutsalla bayağı olanı Kutsal (bkz. Çık.3:5’e ait not) ve bayağı olan, murdar olan ve murdar olmayan arasındaki ayrım kâ-hinler tarafından özenle korunmalı ve halka anlatılmalıydı (bkz. Hez.22:26; Hez.42:20; Hez.44:23).
10:18 İki çeşit günah sunusu vardı: Birinci günah sunusunun kanı, Buluşma Çadırı içinde serpilirken öbürünün kanı büyük sunak üzerine serpiliyordu. Normalde ikinci çeşit sununun yenmesi gerekliydi; murdarlıktan paklanma bu şekilde mümkün oluyordu (bkz. Lev.4:5’e ait not). Musa, Harun’un Tanrı’ya karşı gelmek niyetinde olmadığına, sadece oğullarının cezalandırılmasının ardından ihtiyatlı davrandığına ikna olmuştur (Lev.10:19-20).
10:19 Benim başıma ise bunlar geldi Muhtemelen yasını tuttuğu iki büyük oğlunun ölümünden söz etmektedir (Lev.10:2).

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş