Levililer 10:2

2RAB bir ateş gönderdi. Ateş onları yakıp yok etti. RAB'bin huzurunda öldüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:2 Bkz. Çık.6:23; Çık.24:1,Çık.24:9; Çık.28:1; Say.3:2-4; Say.26:60-61; 1Ta.6:3; 1Ta.24:1-2. İnsanların bu şekilde ölmesi, tıpkı Hananya ile Safira’nın durumunda olduğu gibi (Elç.5:1-11), insana oldukça sert bir ceza olarak görünür (krş. Yşu.7. bölüm; 2Sa.6:1-7). Yeni bir döneme başlayan yeni topluluğun, Tanrı’nın onlar için değil, onların Tanrı için var olduğunu anlaması gerekiyordu (bkz. Lev.8:5’e ait not).

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş