Levililer 19

19
Adalet ve Kutsallık Yasaları
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2 “İsrail topluluğuna de ki, ‘Kutsal olun, çünkü ben Tanrınız RAB kutsalım.
3 “ ‘Herkes annesine babasına saygı göstersin. Şabat günlerimi tutun. Tanrınız RAB benim.
4 “ ‘Putlara tapmayın. Kendinize dökme ilahlar yapmayın. Tanrınız RAB benim.
5“ ‘RAB için esenlik kurbanı keseceğiniz zaman kabul edilecek biçimde[a] kesin. 6Kurban eti, kestiğiniz gün ya da ertesi gün yenecek. Üçüncü güne kalan et yakılacak. 7Üçüncü gün yenirse iğrenç sayılır. Kabul olmayacaktır. 8Onu yiyen suçunun cezasını çekecektir. Çünkü RAB'bin gözünde kutsal olanı bayağılaştırmıştır. Halkın arasından atılacaktır.
9 “ ‘Ülkenizdeki ekinleri biçerken tarlanızı sınırlarına kadar biçmeyeceksiniz. Artakalan başakları toplamayacaksınız. 10Bağbozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız RAB benim.
11 “ ‘Çalmayacaksınız. Hile yapmayacaksınız. Birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. 12 Benim adımla yalan yere ant içmeyeceksiniz. Tanrınız'ın adını aşağılamış olursunuz. RAB benim.
13 “ ‘Komşuna haksızlık etmeyecek, onu soymayacaksın. İşçinin alacağını sabaha bırakmayacaksın. 14 Sağıra lanet etmeyecek, körün önüne engel koymayacaksın. Tanrın'dan korkacaksın. RAB benim.
15 “ ‘Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü kayırmayacaksın. Komşunu adaletle yargılayacaksın. 16Halkının arasında onu bunu çekiştirerek dolaşmayacaksın. Komşunun canına zarar vermeyeceksin. RAB benim.
17 “ ‘Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen de günah işlemiş olursun. 18 Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim.
19 “ ‘Kurallarımı uygulayın. Farklı cinsten iki hayvanı çiftleştirme. Tarlana iki çeşit tohum ekme. Üzerine iki tür iplikle dokunmuş giysi giyme.
20“ ‘Bir adam bir cariyeyle yatarsa, eğer kadın nişanlı, bedeli ödenmemiş ya da azat edilmemişse, ikisi de cezalandırılacak ama öldürülmeyecek. Çünkü kadın özgür değildir. 21Adam RAB'be, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne, suç sunusu olarak bir koç getirecek. 22Kâhin bu koçla adamın işlediği günahı RAB'bin önünde bağışlatacak ve adam bağışlanacak.
23“ ‘Kenan ülkesine girdiğinizde bir meyve ağacı dikerseniz, ilk üç yıl meyvesini kirli ve yasak sayın, yemeyin. 24Dördüncü yıl ağacın bütün meyvesi şükran sunusu olarak RAB için kutsal sayılacak. 25Beşinci yıl ağacın meyvesini yiyebilirsiniz. Böylece ağaç daha bol ürün verir. Tanrınız RAB benim.
26 “ ‘Kanlı et yemeyeceksiniz. Kehanette bulunmayacak, falcılık yapmayacaksınız. 27 Başınızın yan tarafındaki saçları kesmeyecek, sakalınızın kenarlarına dokunmayacaksınız. 28Ölüler için bedeninizi yaralamayacak, dövme yaptırmayacaksınız. RAB benim.
29 “ ‘Kızını fahişeliğe sürükleyip rezil etme. Yoksa fahişelik yayılır ve ülke ahlaksızlıkla dolup taşar. 30 Şabat günlerimi tutacaksınız. Tapınağıma saygı göstereceksiniz. RAB benim.
31 “ ‘Cincilere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Onlara danışmayın, kirlenirsiniz. Tanrınız RAB benim.
32“ ‘Ak saçlı insanların önünde ayağa kalkacak, yaşlılara saygı göstereceksin. Tanrın'dan korkacaksın. RAB benim.
33 “ ‘Ülkenizde sizinle birlikte yaşayan bir yabancıya kötü davranmayın. 34Ona sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Tanrınız RAB benim.
35 “ ‘Yargılarken, uzunluk ve sıvı ölçerken, ağırlık tartarken haksızlık yapmayın. 36Doğru terazi, ağırlık taşı, efa ve hin kullanın. Mısır'dan sizi çıkaran Tanrınız RAB benim. 37Kurallarımın, ilkelerimin tümüne uyacak ve onları yerine getireceksiniz. RAB benim.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
18:1-20:27 Sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar, İsrailliler’i ahlâksızlık içinde yaşayan Kenanlılar’dan farklı bir yaşama hazırlıyordu.
19:2 Kutsal olun Bkz. Lev.11:44’e ait not.
19:3-4 Bkz. Lev.19:30; ayrıca bkz. Çık.20:4-6,Çık.20:8-12 ve ilgili notlar.
19:5 esenlik kurbanı Bkz. Lev.3:1’e ait not. kabul edilecek biçimde İbranice’den, “kabul edilmeniz için” diye de çevrilebilir.
19:6 Üçüncü güne Bkz. Lev.7:15-18’e ait not.
19:8 Halkın arasından atılacaktır Bkz. Lev.7:20’ye ait not.
19:9-10 Bkz. Yas.24:19-22; Rut 2. bölüm.
19:11-12 Bkz. Çık.20:7,Çık.20:15-16 ve ilgili notlar.
19:13 İşçinin alacağını Bkz. Yas.24:14-15; Mat.20:8; krş. Yak.5:4.
19:17 Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin Bkz. 1Yu.2:9,1Yu.2:11; 1Yu.3:15; 1Yu.4:20.
19:18 Komşunu kendin gibi seveceksin Bu ifade tüm eski çağ yasa metinleri arasında eşsizdir. Buyruk, YeniAntlaşma’da alıntılanır (Mat.22:39; Mar.12:31; Luk.10:27, Rom.13:9; Gal.5:14, Yak.2:8). Koyu bir Ferisi grubu olan Şammay, bu buyruğa kendi yorumu doğrultusunda “düşmanından nefret edeceksin” ifadesini eklemişti (Mat.5:43). İsa Mesih’in buna karşı söylediği, “düşmanlarınızı sevin” cümlesi, EskiAntlaşma öğretisiyle uyumludur (bkz. Lev.19:17,Lev.19:34). “Komşu”, Yeni Antlaşma’da imanlı kardeşi tanımlamak için de kullanılır (krş. Gal.6:10), ancak İsa Mesih bu tanımı, herkesi kapsayacak biçimde geniş tutar (Luk.10:25-37). Kutsal Yasa ile İsa’nın sözleri, burada karşılıklı dayanışmaya bağlı bir ilişkinin söz konusu olduğunu belirtir (Yas.24:19-22; Yas.26:12,Yas.26:13).
19:19 Eski Antlaşma’da buna benzer yasalar ve kurallar, Tanrı’nın yaratılışta oluşturduğu farklılığı korumanın önemini belirtmek amacıyla verilmiştir. Bu çeşitliliği ve ayrımı bozan insanlar, Tanrı’nın yarattığı güzelliği ve düzeni hiçe saymış olur.
19:21-22 suç sunusu Bkz. Lev.5:14-6:7; Lev.5:15’e ait not.
19:26 Kanlı et Bkz. kanlı etin yasaklanmasının nedeni, Lev.17:11’e ait not. falcılık Bkz. Lev.19:31; Çık.22:18; Yas.18:14; Yşa.47:12-14.
19:27 Başınızın yan tarafındaki saçları kesmeyecek Putperest halklar arasında yaygın bir yas işareti veya ilahları etkilemek üzere yaptıkları bir eylem olabilir. O çağda saçların da, tıpkı kan gibi, yaşam gücü verdiğine inanılırdı.
19:28 Putperestler böyle yapardı (bkz. Lev.21:5’e ait not).
19:34 Mısır’da yabancıydınız Bkz. Yas.5:15.
19:35 haksızlık Standart ölçü birimleri tapınakta korunuyordu, ancak ağırlık ve ölçü standartlarını denetleyen bir kurum olmadığı için ölçülerde çoğu kez hile yapılırdı (bkz. Yas.25:13-16; Özd.11:1 ve ilgili not; Özd.16:11 ve ilgili not; Özd.20:10,Özd.20:23). Peygamberler de bunun günah olduğunu bildirmişlerdir (Amo.8:5; Mik.6:10-11).

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş