Mezmurlar 71:14

14Ama ben her zaman umutluyum,
Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

69:1-71:24 Bu üç dua aslında, bir İsrail kralının kendisini ortadan kaldırmaya karar vermiş (anlaşılan ülke içinden) düşmanlarından kurtulmak için yaptığı yakarışlardır.
Mez.71 Yaşı ilerlemiş kralın gücünün azaldığını gören düşmanların tehdidi altındayken Tanrı’nın yardımı için dua edilmektedir (bkz. Mez.5:9’a ait not). Mezmurun ana teması umuttur (bkz. Mez.71:14). Yapısal olarak her biri on dört dize halinde iki bölümden oluşur. Mezmurun orta kısmında (bkz. Mez.71:14 ve ilgili not) umut teması Tanrı’ya duyulan güvenle birlikte ifade edilir. Mezmur yardım yakarışıyla başlar (Mez.71:1-4) ve kurtuluş beklentisi içinde söylenen övgü adağıyla sona erer (Mez.71:22-24).
71:14 Mezmurun ortası (bkz. Mez.6:6’ya ait not). Tükenmez bir umut dile getiriliyor (bkz. Mez.42:8 ve ilgili not).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş