Mika 7:18

18Senin gibi suçları silen,
Kendi halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan başka tanrı var mı?
Sonsuza dek öfkeli kalmazsın,
Çünkü merhametten hoşlanırsın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-20 Şiir biçiminde yazılmış metinlerde olduğu gibi, anlatılmak istenenler ikinci ve üçüncü şahısların ağzıyla aktarılır. Bu bölümde konuşanlar sırasıyla, Mika ( Mik.1:1-7), Siyon ( Mik.1:8-10), Mika (Mik.1:11-13), Mika ve Siyon ( Mik.1:14), Tanrı ( Mik.7:15) ve Mika’dır (Mik.1:16-20). Bölüm umutsuzluk üzerine bir ifadeyle başlar, umut verici vaatlerle biter.
7:18-19 Bkz. Çık.34:6-7.
7:18 Senin gibi... başka tanrı var mı ? Muhtemelen Mika’nın adı (adının anlamı için bkz. Mik.1:1’e ait not) üzerine kurulmuş bir söz oyunu (bkz. Çık.15:11 ve ilgili not).

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş