Mika 1:8-10

8Ben Mika, bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım,
Çırçıplak, yalınayak dolaşacağım.
Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim.
9Çünkü Samiriye'nin yaraları onmaz.
Yahuda da aynı sona uğramak üzere.
Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandı yıkım.
Düşman Yeruşalim'e Yaklaşıyor
10Bunu Gat'a[a] duyurmayın,
Ağlamayın sakın!
Beytofra'da[b] toz toprak içinde yuvarlanın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:8 bundan ötürü Samiriye’de olacaklardan ötürü. yalınayak Yas işareti (bkz. 2Sa.15:30 ve ilgili not ; krş. Yşa.20:2). Yas, bu bölümün ağırlıklı temasıdır (bkz. Mik.1:16).
1:9 yaraları Samiriye’ye verilecek ceza. onmaz ‘İyileşmez’ anlamına gelir (bkz. Yşa.1:6; ayrıca bkz. Yşa.17:11; Yer.30:12). kapılarına Asurlular’ın İsrail Krallığı’nı uğrattıkları yıkım gelip Yeruşalim’in kapılarına dayanacaktır (Mik.1:12 ; bkz. Yar.19:1 ve ilgili not; Rut.4:1-4; Rut.4:1’e ait not).
1:10 Gat İbranicesi, ‘duyurmak’ anlamına gelen sözcüğü çağrıştırır. Bunu Gat’a duyurmayın Mika, Gat’taki putperest halkın, Tanrı halkının düşüşüne sevinmelerini istemediği için böyle demiştir (bkz. 2Sa.1:20 ve ilgili not). Beytofra ‘Toz evi’anlamına gelir. toz toprak içinde yuvarlanın Yas işaretidir. Yakında yaşanacak felaketin büyük olacağı bildirilmektedir.
1:10-15 Söz konusu kentler Şefela’da, yani Akdeniz’in kıyı şeridiyle Yahuda dağları (150-450 m yüksekliğindeki) arasında kalan dağ eteklerindeydi.
1:8-16 Mika, hem Samiriye’nin (bkz. Mik.1:1’e ait not) yakında yıkılacak olmasından, hem de Yahuda Krallığı’nın uğrayacağı istiladan ötürü ağıt yakar. Gerçekten de Asur Kralı Sanherib, İÖ 701’ de Yahuda Krallığı’nı istila edecektir.

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş