Rut 4:1-4

4
Boaz Rut'la Evleniyor
1Bu arada Boaz kent kapısına[a] gidip oturdu. Sözünü ettiği yakın akraba oradan geçerken ona, “Arkadaş, gel şuraya otur” diye seslendi. Adam da varıp Boaz'ın yanına oturdu.
2Sonra Boaz kentin ileri gelenlerinden on adam topladı. Onlara, “Siz de gelin, oturun” dedi. Adamlar da oturdular. 3Boaz, yakın akrabadan olan adama şöyle dedi: “Moav topraklarından dönmüş olan Naomi, akrabamız Elimelek'in tarlasını satıyor. 4Ben de burada oturanların ve halkımın ileri gelenlerinin önünde bunu satın alman için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan, yap. Ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen, söyle de bileyim. Çünkü bu görevi yapmak önce sana düşer. Senden sonra ben gelirim.”
Adam, “Yakın akrabalık görevini ben yaparım” diye karşılık verdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 kent kapısına O dönemde kent kapısı sorunların konuşulup çözümlendiği yerdi.Alışveriş ve yasal antlaşmalar, tanıkların kolayca bulunduğu yer olan kent avlusunda yapılırdı (Rut.1:9-12; bkz. Yar.19:1’e ait not).
4:2 kentin ileri gelenlerinden on adam Böylelikle yasal işlemler için gereken ortam oluşturulur.
4:3 tarlasını satıyor Bkz. Rut.2:20’ye ait not. Burada iki durumdan biri söz konusudur:(1) Naomi toprağın asıl sahibidir ama maddi olanaksızlar yüzünden satmak zorunda kalmıştır. Yakın akrabanın bir görevi de, aile dışından birine satılma tehlikesi olan toprağı kurtarmaktı. (2) Naomi toprağın sahibi değildir ; toprak, aile Moav’a gitmeden önce kocası Elimelek tarafından satılmıştır. Naomi yasaya göre toprağı geri alma hakkına sahiptir, ancak maddi gücü buna yeterli olmadığı için yakın akrabasının yardımına muhtaçtır. Bu durumda burada söz konusu olan satış, Naomi’nin toprağı geri alma hakkını satmasıyla ilgilidir.

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş