Mika 2

2
Halkı Sömürenlerin Cezalandırılması
1Yatarken fesat ve kötülük tasarlayanların vay haline!
Ortalık ağarınca tasarladıklarını yaparlar.
Çünkü güçleri buna yeter.
2Göz diktikleri tarlaları zorla alır, evlere el koyarlar.
Birini evinden, bir başkasını mirasından ederler.
3Bu nedenle RAB bu halka şöyle diyor:
“Bakın, size öyle bir bela hazırlıyorum ki,
Bundan yakanızı kurtaramayacaksınız.
Öyle amansız bir zaman gelecek ki,
Başınız dik yürüyemeyeceksiniz.
4O gün sizinle alay edecekler.
Sizin için şu acıklı ezgiyi söyleyecekler:
‘Büsbütün mahvolduk!
RAB halkımızın varını yoğunu başkalarına bölüştürüyor,
Topraklarımızı hainlere dağıtıyor.’ ”
5Bu nedenle, ülkeyi kurayla bölüştürme zamanı gelince
RAB'bin topluluğunda sizden kimse bulunmayacak.
6İnsanlar, “Peygamberlik etmeyin” diyorlar,
“Bu konularda peygamberlik etmemeli.
Utandırılmayacağız.”
7Ey Yakupoğulları, böyle konuşulur mu?
“RAB'bin sabrı mı tükendi acaba?
O böyle şeyler yapar mı?
Benim sözlerim doğru yolda yürüyenin yararına değil mi?” diyor RAB,
8“Daha dün halkım düşman gibi ayaklandı.
Savaştan dönenlerin, kaygısızca önünüzden geçenlerin sırtından
Güzel giysilerini sıyırıp alırsınız.
9Halkımın kadınlarını rahat evlerinden kovar,
Çocuklarını yüce huzurumdan yoksun bırakırsınız.
10Kalkıp gidin, dinlenme yeriniz değil burası!
Murdarlığınız yüzünden bu yer korkunç biçimde yıkılacak.
11Yalancı, aldatıcı biri gelip,
‘Size şarap ve içkiden söz edeyim’ dese,
Bu halk onu peygamber kabul edecek.”
Kurtuluş Müjdesi
12“Ey Yakupoğulları,
Elbette hepinizi bir araya getireceğim.
İsrail'in geride kalanlarını elbette toplayacağım.
Ağıldaki davar gibi,
Otlaktaki sürü gibi bir araya getireceğim sizleri.
Topraklarınız insanlarla dolacak.”
13Tanrı yolu açıp halkın önünden gidecek.
Kent kapılarını kırıp dışarı çıkacaklar.
Kralları olan RAB önlerinden gidecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 güçleri buna yeter Halkı zorbalıkla yöneten zenginler, yoksulların sırtından servet kazanıyordu.
2:2 Göz diktikleri Bkz. Çık.20:17 ve ilgili not; Yas.5:21. mirasından Aileye ait arazi söz konusudur (bkz. Lev.25:13’ e ait not; krş. Say.27:1-11; Say.36:1-12; 1Kr.21:3).
2:3 bela Sürgün.
2:4 RAB, zorbalıkla servet ve toprak edinenleriAsur aracılığıyla cezalandıracaktır (bkz. Yşa.33:1 ve ilgili not; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260).
2:1-5 Başkalarının topraklarına zorla el koyan gaddar zenginlerin başlarına gelecek belalar sıralanır.
2:5 RAB’bin yargısıyla ilgili bu kısımda yer alan bu uyarı, aslında halk için umut dolu bir vaat de içerir: RAB bir gün, antlaşmasında vaat ettiği kutsamaları (örn. “dinlenme yeri”, Mik.2:10) halkına verecektir; bundan yoksun kalacak olanlar, kazançlarını haksız yolla elde eden zengin toprak sahipleridir.
2:6 Mika’nın bildirdiklerini karalamaya çalışan sahte peygamberler vardı.
2:10 dinlenme yeriniz Bkz. Mik.2:5’e ait not; Yas.3:20 ve ilgili not; Yşu.21:43-44; Yşu.22:4.
2:12-13 Sürgüne gönderilecek olan halkın (hem İsrail hem Yahuda halkının) bir kısmının (bkz. Yşa.1:9’a ait not) topraklara geri döneceği vaat ediliyor.

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş