Nehemya 5:13

Kâhinleri çağırdım ve yetkililere kâhinlerin önünde verdikleri sözü tutacaklarına ilişkin ant içirdim. 13Sonra eteğimi silktim ve dedim ki, “Kim verdiği sözü tutmazsa, Tanrı da onu böyle silksin; malını mülkünü elinden alsın; tamtakır bıraksın.” Herkes buna, “Amin” dedi ve RAB'be övgüler sundu. Ve sözlerini tuttular.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-19 Nehemya, Yeruşalim’in surlarının onarılması sırasında Tanrı’nın buyruklarına uygun olmayan davranışlar sergilenmeye başlandığını gördü. Varlıklı İsrailliler, hem yaşanan kıtlıktan ötürü hem de kendi tarlalarında çalışmayıp surların onarımı işine katıldıklarından geçim sıkıntısı çeken yoksul soydaşlarının bu durumundan faydalanmaya çalışıyordu.
5:13 eteğimi silktim Edilen yeminin ciddiyetini ve yerine getirilmediği takdirde cezasının şiddetini ifade eden bir eylemdir. Amin Bkz. Neh.8:6; Say.5:22; ayrıca bkz. Yas.27:15’e ait not.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş