Çölde Sayım 5:22

22Lanet getiren bu su karnına girince karnını şişirsin, kalçanı eritsin.
“ ‘O zaman kadın, Amin, amin, diyecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:11-31 Murdarlıkla ilgili konular burada, bedensel kusurlarla başlar (Say.5:1-4), insanlar arası ilişkilere (Say.5:5-10) ve evlilikte paklığa kadar uzanır. Evlilikte sadakatin sınanması, deri hastalıklarının varlığının kanıtlanması için yapılan sınamadan çok daha zordur; bu yüzden oldukça hassas olan bu konuya bölüm içinde geniş yer verilir.
5:15-28 Bu yapılanlar ilk anda sert ve kaba görünse de, kadının masumiyetini kanıtlayacak bir yol sunulmamış olması halinde kadın açısından sonuçların çok daha kötü olacağı göz önüne alındığında, kadının kıskanç kocanın insafına bırakılması yerine kâhine götürülmesinin merhametli bir yaklaşım olduğu açıktır (Say.5:15). Törene verilen önem, RAB’bin evlilikteki sadakati ciddiye aldığını gösterir. Evlilikte sadakatsizlik halkın tümünü etkileyen bir günah olduğundan dolayı cezalandırma topluluğun önünde gerçekleştiriliyordu.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş