Çölde Sayım 20

20
Kayadan Çıkan Su
1İsrail topluluğu birinci ay Zin Çölü'ne vardı, halk Kadeş'te konakladı. Miryam orada öldü ve gömüldü.
2 Ancak topluluk için içecek su yoktu. Halk Musa'yla Harun'a karşı toplandı. 3Musa'ya, “Keşke kardeşlerimiz RAB'bin önünde öldüğünde biz de ölseydik!” diye çıkıştılar, 4“RAB'bin topluluğunu neden bu çöle getirdiniz? Biz de hayvanlarımız da ölelim diye mi? 5Neden bizi bu korkunç yere getirmek için Mısır'dan çıkardınız? Ne tahıl, ne incir, ne üzüm ne de nar var. Üstelik içecek su da yok!”
6Musa'yla Harun topluluktan ayrılıp Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne gittiler, yüzüstü yere kapandılar. RAB'bin görkemi onlara göründü. 7-8RAB Musa'ya, “Değneği al” dedi, “Sen ve ağabeyin Harun topluluğu toplayın. Halkın gözü önünde su fışkırması için kayaya buyruk verin. Onlar da hayvanları da içsin diye kayadan onlara su çıkaracaksınız.”
9Musa kendisine verilen buyruk uyarınca değneği RAB'bin önünden aldı. 10Musa'yla Harun topluluğu kayanın önüne topladılar. Musa, “Ey siz, başkaldıranlar, beni dinleyin!” dedi, “Bu kayadan size su çıkaralım mı?” 11Sonra kolunu kaldırıp değneğiyle kayaya iki kez vurdu. Kayadan bol su fışkırdı, topluluk da hayvanları da içti.
12RAB Musa'yla Harun'a, “Madem İsrailliler'in gözü önünde benim kutsallığımı sayarak bana güvenmediniz” dedi, “Bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de götürmeyeceksiniz.”
13Bu sulara Meriva[a] suları denildi. Çünkü İsrail halkı orada RAB'be çıkışmış, RAB de aralarında kutsallığını göstermişti.
Edom Kralı İsrailliler'e Geçiş İzni Vermiyor
14Musa Kadeş'ten Edom Kralı'na ulaklarla şu haberi gönderdi: “Kardeşin İsrail şöyle diyor: ‘Başımıza gelen güçlükleri biliyorsun. 15Atalarımız Mısır'a gitmişler. Orada uzun yıllar yaşadık. Mısırlılar atalarımıza da bize de kötü davrandılar. 16Ama biz RAB'be yakarınca, yakarışımızı işitti. Bir melek gönderip bizi Mısır'dan çıkardı.
“ ‘Şimdi senin sınırına yakın bir kent olan Kadeş'teyiz. 17İzin ver, ülkenden geçelim. Tarlalardan, bağlardan geçmeyeceğiz, hiçbir kuyudan da su içmeyeceğiz. Sınırından geçinceye dek, sağa sola sapmadan Kral yolundan yolumuza devam edeceğiz.’ ”
18Ama Edom Kralı, “Ülkemden geçmeyeceksiniz!” diye yanıtladı, “Geçmeye kalkışırsanız kılıçla karşınıza çıkarım.”
19İsrailliler, “Yol boyunca geçip gideceğiz” dediler, “Eğer biz ya da hayvanlarımız suyundan içersek karşılığını öderiz. Yürüyüp geçmek için senden izin istiyoruz, hepsi bu.”
20Edom Kralı yine, “Geçmeyeceksiniz!” yanıtını verdi. Edomlular İsrailliler'e saldırmak üzere kalabalık ve güçlü bir orduyla yola çıktılar. 21Edom Kralı ülkesinden geçmelerine izin vermeyince, İsrailliler dönüp ondan uzaklaştılar.
Harun'un Ölümü
22İsrail topluluğu Kadeş'ten ayrılıp Hor Dağı'na geldi. 23RAB, Edom sınırındaki Hor Dağı'nda Musa'yla Harun'a şöyle dedi: 24“Harun ölüp atalarına kavuşacak. İsrail halkına vereceğim ülkeye girmeyecek. Çünkü ikiniz Meriva sularında verdiğim buyruğa karşı geldiniz. 25Harun'la oğlu Elazar'ı Hor Dağı'na çıkar. 26Harun'un kâhinlik giysilerini üzerinden çıkarıp oğlu Elazar'a giydir. Harun orada ölüp atalarına kavuşacak.”
27Musa RAB'bin buyurduğu gibi yaptı. Bütün topluluğun gözü önünde Hor Dağı'na çıktılar. 28 Musa Harun'un kâhinlik giysilerini üzerinden çıkarıp oğlu Elazar'a giydirdi. Harun orada, dağın tepesinde öldü. Sonra Musa'yla Elazar dağdan indiler. 29Harun'un öldüğünü öğrenince bütün İsrail halkı onun için otuz gün yas tuttu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:11-22:1 Çölde Sayım Kitabı’nın ikinci büyük kısmı (bkz. Giriş).
20:1 birinci ay Mısır’dan çıkışlarının kırkıncı yılı (bkz. Say.1:1 ve Say.9:1’e ait notlar). Çölde geçen yılların tüm detayı verilmez (bkz. Say.32:13). Kadeş’te Bkz. Yar.14:7’ye ait not. İsrailliler başkaldırıda bulundukları yer olan Kadeş’e geri dönmüşlerdi ( 13-14. bölümler), vaat edilmiş topraklar bir kere daha önlerindeydi ve onlar yine başkaldıracaklardı.
20:6 RAB’bin görkemi Bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nınYüceliği, s.107.
20:7-12 Krş. Çık.7:17; Çık.17:7-17 ; Mez.106:33 ve ilgili not; Mez.114:8 ve ilgili not.
20:13 Meriva ‘Çıkışma’ anlamına gelir. Kırk yıl önce kayadan ilk defa su çıktığı zaman da aynı ad kullanılmıştı ( ‘deneme’ anlamına gelen “Massa” adıyla da anılır; bkz. Çık.17:7 ve ilgili not; Mez.95:8 ve ilgili not).
20:14 Kardeşin İsrail Edomlular, Yakup’un kardeşi Esav’ın soyundan geliyorlardı (bkz. Yar.36:1 ve ilgili not).
20:17 Kral yolundan Şeria Irmağı’nın doğu yakasından geçen veArabistan’dan Şam’a doğru uzanan, kuzey güney yönündeki ana ticaret yolu.
20:20 kalabalık ve güçlü bir orduyla Edom’un güç gösterisi sonucunda İsrailliler kardeş ulusla çarpışma tehlikesini göze alamayıp geri döndüler. RAB, İsrailliler’e Edom topraklarından bir tek yer bile almalarını yasaklayacaktır (bkz. Yas.2:4-6).
20:22 Hor Dağı’na Edom sınırına yakın (Say.20:23).
20:29 Harun’un ve ardından Musa’nın ölümü, bir kuşağın sona erdiğine işaret ediyordu.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş