Çölde Sayım 27

27
Selofhat'ın Kızları
(Say.36:1-12)
1-2Yusuf oğlu Manaşşe'nin boylarından Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilat oğlu Hefer oğlu Selofhat'ın Mahla, Noa, Hogla, Milka, Tirsa adındaki kızları, Buluşma Çadırı'nın girişinde Musa'nın, Kâhin Elazar'ın, önderlerin ve bütün topluluğun önüne gelip şöyle dediler: 3“Babamız çölde öldü. RAB'be başkaldıran Korah'ın yandaşları arasında değildi. İşlemiş olduğu günahtan ötürü öldü. Oğulları olmadı. 4Erkek çocuğu olmadı diye babamızın adı kendi boyu arasından neden yok olsun? Babamızın kardeşleri arasında bize de mülk verin.”
5Musa onların davasını RAB'be götürdü. 6RAB Musa'ya şöyle dedi: 7 “Selofhat'ın kızları doğru söylüyor. Onlara amcalarıyla birlikte miras olarak mülk verecek, babalarının mirasını onlara aktaracaksın.
8“İsrailliler'e de ki, ‘Bir adam erkek çocuğu olmadan ölürse, mirasını kızına vereceksiniz. 9Kızı yoksa mirasını kardeşlerine, 10kardeşleri yoksa amcalarına vereceksiniz. 11Amcaları da yoksa, mirasını bağlı olduğu boyda kendisine en yakın akrabasına vereceksiniz. Yakını mirası mülk edinsin. Musa'ya verdiğim buyruk uyarınca, İsrailliler için kesin bir kural olacak bu.’ ”
Yeşu Musa'nın Yerine Geçecek
(Yas.31:1-8)
12 Bundan sonra RAB Musa'ya, “Haavarim dağlık bölgesine çık, İsrailliler'e vereceğim ülkeye bak” dedi, 13“Ülkeyi gördükten sonra, ağabeyin Harun gibi sen de ölüp atalarına kavuşacaksın. 14Çünkü ikiniz de Zin Çölü'nde buyruğuma karşı çıktınız. Topluluk sularda bana başkaldırdığında, onların önünde kutsallığımı önemsemediniz.” –Bunlar Zin Çölü'ndeki Kadeş'te Meriva sularıdır.–
15-16Musa, “Bütün insan ruhlarının Tanrısı RAB bu topluluğa bir önder atasın” diye karşılık verdi, 17 “O kişi topluluğun önünde yürüsün ve topluluğu yönetsin. Öyle ki, RAB'bin topluluğu çobansız koyunlar gibi kalmasın.”
18 Bunun üzerine RAB, “Kendisinde RAB'bin Ruhu bulunan Nun oğlu Yeşu'yu yanına al, üzerine elini koy” dedi, 19“Onu Kâhin Elazar'la bütün topluluğun önüne çıkar ve hepsinin önünde görevlendir. 20Bütün İsrail topluluğu sözünü dinlesin diye ona yetkinden ver. 21Kâhin Elazar'ın önüne çıkacak; kâhin, Yeşu için Urim aracılığıyla RAB'be danışacak. Bu yöntemle Elazar Yeşu'yu ve bütün halkı yönlendirecek.”
22Musa RAB'bin kendisine buyurduğu gibi yaptı. Yeşu'yu Kâhin Elazar'ın ve bütün topluluğun önüne götürdü. 23 RAB'bin buyruğu uyarınca ellerini üzerine koyarak onu görevlendirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

27:5 Bu ayet İsrail’de davaların hangi yöntemle çözüldüğünü gösterir. Davalarda öncelikle genel yasalar uygulanırdı; özel durumlarda ise ileri gelenlerle birlikte Musa’ya başvurulur, Musa da RAB’be danışır ve O’nun kararını beklerdi (bkz. 36. bölüm).
27:12-23 Kadınların toprak mirasından pay alma isteğinin (Say.27:1-11) ardından, RAB’bin Musa’nın vaat edilen topraklara giremeyeceğini bildirmesi (Say.27:12-14) dikkat çekicidir. Sadece erkeklere ait olan miras hakkı konusunda kadınlara ayrıcalık tanınmasına rağmen, günahının büyüklüğünden ötürü Musa’ya herhangi bir ayrıcalık tanınmaz.
27:15-16 bir önder atasın Musa’nın, vaat edilen topraklara girmeyeceği kendisine bir kez daha bildirildiğinde verdiği tepki, yerine geçecek kişi için dua etmek olur.
27:18 Yeşu’yu Kalev ile birlikte, İsrail’in çoğunun RAB’be vefasızlık ettiği bir dönemde öne çıkan Tanrı adamıdır (13-14. bölümler). RAB’bin önderlik için ikisinden birini seçmesi yerindeydi (krş. Çık.17:9-14; Çık.24:13; Çık.32:17; Çık.33:11).
27:20 Musa hâlâ hayatta iken bu görevin Yeşu’ya devredilmesi, daha sonra başgösterebilecek bir karışıklığa engel olacaktır.
27:21 Urim Bkz. Çık.28:30 ve ilgili not; 1Sa.2:28.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş