Çölde Sayım 9

9
Fısıh Kurbanıyla İlgili Kurallar
1 İsrailliler'in Mısır'dan çıkışlarının ikinci yılının birinci ayında RAB Sina Çölü'nde Musa'ya şöyle seslendi: 2“İsrailliler Fısıh kurbanını belirlenen zamanda kessinler. 3Bütün kurallar, ilkeler uyarınca kurbanı belirlenen zamanda, bu ayın on dördüncü gününün akşamüstü keseceksiniz.”
4Böylece Musa İsrailliler'e Fısıh kurbanını kesmelerini söyledi. 5Onlar da Sina Çölü'nde birinci ayın on dördüncü gününün akşamüstü Fısıh kurbanını kestiler. Her şeyi RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar.
6Ancak, ölüye dokunduklarından kirli sayılan bazı kişiler o gün Fısıh kurbanını kesemediler. Aynı gün Musa'yla Harun'a gelip 7Musa'ya, “Ölüye dokunduğumuzdan kirli sayılırız” dediler, “Ama öbür İsrailliler'le birlikte belirlenen zamanda RAB'bin sunusunu sunmamız neden engellensin?”
8Musa, “RAB'bin sizinle ilgili bana neler söyleyeceğini duyuncaya dek bekleyin” dedi.
9RAB Musa'ya şöyle dedi: 10“İsrailliler'e de ki, ‘Sizlerden ya da soyunuzdan ölüye dokunduğu için kirli sayılan ya da uzak bir yolculukta bulunan biri RAB'bin Fısıh kurbanını kesebilir. 11İkinci ayın on dördüncü gününün akşamüstü Fısıh kurbanını kesip mayasız ekmek ve acı otlarla yiyecek. 12 Sabaha dek kurbandan bir şey bırakmayacak, kemiklerini kırmayacak. Fısıh kurbanını bütün kuralları uyarınca kesmelidir. 13Ancak, temiz sayılan ve yolculukta olmayan biri Fısıh kurbanını kesmeyi savsaklarsa, halkının arasından atılacaktır. Çünkü belirlenen zamanda RAB'bin sunusunu sunmamıştır. Günahının cezasını çekecektir.
14“ ‘Aranızda yaşayan bir yabancı RAB'bin Fısıh kurbanını kesmek isterse, Fısıh'ın kuralları, ilkeleri uyarınca kesmelidir. Yerli ya da yabancı için aynı kuralı uygulamalısınız.’ ”
Konutun Üstündeki Bulut
(Çık.40:34-38)
15Konut, yani Levha Sandığı'nın bulunduğu çadır kurulduğu gün üstünü bulut kapladı. Konutun üstündeki bulut akşamdan sabaha dek ateşi andırdı. 16Bu hep böyle sürüp gitti. Konutu kaplayan bulut gece ateşi andırıyordu. 17 İsrailliler ancak bulut çadırın üzerinden kalkınca göçer, bulut nerede durursa orada konaklarlardı. 18RAB'bin buyruğu uyarınca göç eder, yine RAB'bin buyruğu uyarınca konaklarlardı. Bulut konutun üzerinde durdukça yerlerinden ayrılmazlardı. 19Bulut konutun üzerinde uzun süre durduğu zaman RAB'bin buyruğuna uyar, yola çıkmazlardı. 20Bazen bulut konutun üzerinde birkaç gün kalırdı. Halk da RAB'bin verdiği buyruğa göre ya konakladığı yerde kalır ya da göç ederdi. 21Bazı günler bulut akşamdan sabaha dek kalır, sabah konutun üzerinden kalkar kalkmaz halk yola çıkardı. Gece olsun, gündüz olsun, bulut konutun üzerinden kalkar kalkmaz halk yola çıkardı. 22Bulut konutun üzerinde iki gün, bir ay ya da uzun süre kalsa bile, İsrailliler konakladıkları yerde kalır, yola koyulmazlardı. Ama bulut kalkar kalkmaz yola çıkarlardı. 23RAB'bin buyruğu uyarınca konaklar ya da yola çıkarlardı. Böylece RAB'bin Musa aracılığıyla verdiği buyruğa uydular.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-14 İlk Fısıh Bayramı Mısır’da kutlanmıştı (Çık.12. bölüm). İkincisi ise bir yıl sonra Sina Çölü’nde kutlandı. İsrailliler, Tanrı’ya başkaldırıp cezalandırılacakları için (14. bölüm) vaat edilmiş topraklara girene kadar bir daha Fısıh Bayramı’nı kutlamayacaklardı (bkz. Yşu.5:10 ve ilgili not).
9:1 ikinci yılının birinci ayında Sayımdan önce (bkz. Say.1:1 ve ilgili not).
9:3 akşamüstü Yahudi geleneklerinde akşamüstü, bir sonraki günün başlangıcıdır.
9:10 Fısıh kurbanını kesebilir Tanrı murdar hale gelmiş olanlara lütfeder ve Fısıh Bayramı’nı bir ay gecikmeli olarak kutlamalarına izin verir (Say.9:11). Böylece RAB, hem kendisine tapınmak isteyenler için gerekli koşullardan ödün vermeyerek kutsallığını korur hem de merhametiyle başka bir seçenek daha sunar.
9:12 kemiklerini kırmayacak İsa Mesih (bkz. 1Ko.5:7) çarmıha gerildiği zaman bu sözler yerine geldi ve O’nun hiçbir kemiği kırılmadı (Yu.19:36; ayrıca bkz. Çık.12:46; Mez.34:20).
9:13 savsaklarsa... atılacaktır Bkz. Çık.12:15’e ait not; krş. 1Ko.11:28-30.
9:14 Fısıh Bayramı’na katılmak isteyen kişi İsrailli değilse önce sünnet edilmeliydi (bkz. Çık.12:48 ve ilgili not).
9:15 üstünü bulut kapladı Bkz. Çık.13:21; Çık.40:34’e ait notlar. Buluşma Çadırı’nı gölgeleyen bulut, RAB’bin koruyucu ve yol gösterici varlığını simgeler. Bu mucizevî bulut geceleri ateş görünümü alıyordu.
9:18 RAB’bin buyruğu uyarınca Bulutun Buluşma Çadırı’nın üzerinden çekilerek belirli bir yöne hareket etmesi ve ardından durması, RAB’bin “hareket et” ve “dur” buyruklarına işaretti.
9:23 RAB’bin... verdiği buyruğa uydular Bkz. Say.1:54’e ait not.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş