Çölde Sayım 25

25
İsrailliler Peor'da Günaha Giriyor
1 İsrailliler Şittim'de yaşarken, erkekleri Moavlı kadınlarla zina etmeye başladı. 2Bu kadınlar kendi ilahlarına kurban sunarken İsrailliler'i de çağırdılar. İsrail halkı yiyeceklerden yedi ve onların ilahlarına taptı. 3Böylece Baal-Peor'a bağlandılar. RAB bu yüzden onlara öfkelendi.
4Musa'ya, “Bu halkın bütün önderlerini gündüz benim önümde öldür” dedi, “Öyle ki, İsrail halkına öfkem yatışsın.”
5Bunun üzerine Musa İsrail yargıçlarına, “Her biriniz kendi adamlarınız arasında Baal-Peor'a bağlanmış olanları öldürün” dedi.
6O sırada İsrailli bir adam geldi, Musa'nın ve Buluşma Çadırı'nın girişinde ağlayan İsrail topluluğunun gözü önünde kardeşine Midyanlı bir kadın getirdi. 7Bunu gören Kâhin Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas topluluktan ayrılıp eline bir mızrak aldı. 8İsrailli'nin ardına düşerek çadıra girdi ve mızrağı ikisine birden sapladı. Mızrak hem İsrailli'nin, hem de Midyanlı kadının karnını delip geçti. Böylece İsrail'i yok eden hastalık dindi. 9Hastalıktan ölenlerin sayısı 24 000 kişiydi.
10RAB Musa'ya şöyle dedi: 11“Kâhin Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas İsrail halkına öfkemin dinmesine neden oldu. Çünkü o, aralarında benim adıma büyük kıskançlık duydu. Bu yüzden onları kıskançlıktan büsbütün yok etmedim. 12Ona de ki, ‘Onunla bir esenlik antlaşması yapacağım. 13Kendisi ve soyundan gelenler için kalıcı bir kâhinlik antlaşması olacak bu. Çünkü o Tanrısı için kıskançlık duydu ve İsrail halkının günahlarını bağışlattı.’ ”
14Midyanlı kadınla birlikte öldürülen İsrailli, Şimonoğulları'nın bir aile başıydı ve adı Salu oğlu Zimri'ydi. 15Öldürülen kadın ise Midyanlı bir aile başı olan Sur'un kızı Kozbi'ydi.
16-17RAB Musa'ya, “Midyanlılar'ı düşman say ve yok et” dedi, 18“Çünkü Peor olayında ve bunun sonucunda ölümcül hastalık çıktığı gün öldürülen kızkardeşleri Midyanlı önderin kızı Kozbi olayında kurdukları tuzaklarla sizi aldatarak düşmanca davrandılar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-18 İsrailliler’e lanet okuyamayan Balam (bkz. Say.22:5,Say.22:8’e ait not), onları Kenan ilahı Baal adına yapılan ve cinsel ahlâksızlık içeren verimlilik törenleriyle ayartır (bkz. Say.31:8,Say.31:16).
25:1 Şittim’de Eriha’nın karşısında, Şeria Irmağı’nın öbür yakasındaki bölgeye verilen başka bir addır (bkz. Yşu.2:1). zina etmeye Bu ahlâksızlık, başka ilahlara tapınmayı da içeriyordu (Say.25:2-3; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255).
25:9 Baal’a tapınmanın sonucunda ölenlerin sayısı, Korah’ın başkaldırısında ölenlerin sayısını aşar (bkz. Say.16:49).
25:10-13 benim adıma büyük kıskançlık duydu Krş. Çık.20:4-6; ayrıca krş. amcaları Nadav ile Avinu, Lev.10:1-3 ve ilgili notlar. RAB, Pinehas’ın bu gayretinden ötürü ona ve soyundan gelenlere kalıcı bir kâhinlik vaat eder (bkz. Yar.9:9-10’ a ait not).
25:16-17 Midyanlılar’ı düşman say Çünkü İsrailliler’in ayartılmasına katkıları olmuştu ve başından beri Balak’la işbirliği içindeydiler (bkz. Say.22:4,Say.22:7; ayrıca bkz. Say.31:1-24).

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş