Nehemya 8:6

6Ezra yüce Tanrı'ya, RAB'be övgüler sundu. Bütün halk ellerini kaldırarak, “Amin! Amin!” diye karşılık verdi. Hep birlikte eğilip yere kapanarak RAB'be tapındılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-18 İÖ 458’ de kente gelişinden beri geçen yaklaşık on üç yıllık süre içerisinde Ezra’dan söz edilen ilk yerdir (bkz. Ezra: Giriş). Halkın RAB’be kendini yeniden adayıp adamadığı, O’nun sözüne bağlı kaldıklarında anlaşılacaktır.
8:6 ellerini kaldırarak Teslimiyet, yakarış ve övgü ifadesidir (bkz. Çık.9:29 ve ilgili not; Mez.28:2; Mez.134:2; 1Ti.2:8). Amin! Amin! Bkz. Yas.27:15; Rom.1:25’e ait notlar; krş. 2Kr.11:14; Luk.23:21. tapındılar Tıpkı İbrahim’in uşağı (Yar.24:52), Musa (Çık.34:8), Yeşu (Yşu.5:14) ve Eyüp (Eyü.1:20) gibi.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş